Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Coca‑Cola HBC Polska jest oceniana względem poszczególnych wskaźników zrównoważonego rozwoju, takich jak Dow Jones Sustainability Index (DJSI), czy RobecoSAM.

Coca‑Cola HBC Polska stawia sobie za cel czołową pozycję w branży napojowej, w zakresie prowadzenia zrównoważonej działalności. 

Dow Jones Sustainability Indices logo

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Coca‑Cola HBC jest światowym liderem zrównoważonego rozwoju w branży napojowej, przodując w indeksach Dow Jones World and Europe Sustainability Indexes. W zestawieniu tym jesteśmy obecni od 2008 roku, dowodząc naszego ciągłego i trwałego zaangażowania w zrównoważony rozwój naszej firmy. Powstały w 1999 roku, DJSI uznawany jest za światowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju firm. 

Dowiedz się więcej o Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)

Carbon Disclosure Project logo

Indeks Śladu Węglowego (Carbon Disclosure Project Index, CDP)

W 2015 roku, CDP wyróżniło Coca‑Cola HBC, przyznając naszej firmie ranking "B'. CDP jest organizacją non-profit działająca na całym świecie, która opracowała specjalny system raportującym, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą określać, zarządzać i dzielić się ważnymi danymi dotyczącymi informacji o środowisku. 

Dowiedz się więcej o CDP

RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

Coca‑Cola HBC otrzymała miano Lidera Branży, zostając najlepszą firmą z branży napojowej, otrzymując wyróżnienie "Gold Class" w organizowanym co roku Raporcie oceniającym zrównoważony rozwój przedsiębiorstw RobecoSAM (RobecoSAM’s Annual Corporate Sustainability Assessment). Organizacja jest specjalizuje się w zrównoważonym inwestowaniu środków. Raport skupia się na analizowaniu materialnych czynników wpływających na wartość firmy.

Dowiedz się więcej o RobecoSAM

UN Global Goals

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Coca‑Cola HBC Polska dołączyła do partnerów Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez złożenie dwóch zobowiązań dotyczących środowiska naturalnego. Nasza Firma zobowiązała się, że do 2020 roku:

  • zredukuje zużycie wody w procesach przemysłowych na 1 litr gotowego produktu o minimum 10%, w porównaniu do 2010 roku. Zobowiązanie to jest zgodne z szóstym Celem Zrównoważonego Rozwoju: "Czysta woda i warunki sanitarne".
  • Zredukuje zużycie butelek PET na 1 litr gotowego produktu o co najmniej 40% w porównaniu do 2010 roku. Zobowiązanie to jest zgodne z dwunastym Celem Zrównoważonego Rozwoju: "Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja".

Dowiedz się więcej o Celach ONZ