Coca‑Cola HBC Polska działa w sposób odpowiedzialny w zakresie ochrony środowiska. Nasza firma dba o przestrzeganie najwyższych standardów w celu zachowania piękna natury. Naszym celem jest także minimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.

oczko wodne zrealizowane przez Fundusz Kropli Beskidu

Fundusz Kropli Beskidu

Fundusz Kropli Beskidu stawia sobie za cel włączanie społeczności Beskidu Sądeckiego do działań na rzecz ochrony zasobów wodnych. Bardzo ważne jest, by mieszkańcy prowadzili te działania we współpracy z przedstawicielami lokalnych władz, prywatnymi firmami oraz organizacjami pozarządowymi. W realizację wspartych przez fundusz projektów angażują się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, urzędnicy, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, a także harcerze i biznesmeni.

Na przełomie 2015/2016 roku miała miejsce 11. edycja programu grantowego Funduszu Kropli Beskidu, przeznaczona dla społeczności zamieszkujących Beskid Sądecki. W odpowiedzi na przesłanie zgłoszenia, dotacje otrzymało osiem instytucji. Priorytetem działań Funduszu na lata 2015/2016 było wsparcie inicjatyw mających na celu zwiększenie oszczędności wody w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, podnoszenie świadomości środowiskowej różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Działania w ramach Funduszu Kropli Beskidu 2016 w liczbach

2067 uczniów
2318 uczestników konkursów, warsztatów, lekcji, spotkań i konferencji
2000 m3 oszczędzonej wody
Akcja sadzenia drzew Coca-Cola HBC Polska

Bliżej natury

Jako część programu wolontariackiego Coca‑Cola HBC Polska, od 2007 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie firmy, prowadzimy działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W toku realizacji naszych działań związanych ze środowiskiem naturalnym, blisko współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy dumni z faktu, że od początku naszej działalności zasadziliśmy ponad 80 tysięcy drzew. Działania te prowadzimy razem z naszymi partnerami: Fundacją Nasza Ziemia oraz lokalnymi leśnikami. 

Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca‑Cola HBC Polska

Dla naszych zakładów, co roku określane są cele środowiskowe, które następnie są przedstawiane w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej Coca‑Cola HBC Polska

Dokument ten rokrocznie od 2008 roku, regularnie publikujemy. Dodatkowo, nasze zakłady produkcyjne poddawane są regularnym audytom zgodności z najwyższymi standardami ustalonymi przez The Coca‑Cola Company. 

 

Raport Odpowiedzialności Społecznej 2017 Coca‑Cola HBC Polska

Współpraca z UNEP

Coca‑Cola HBC Polska nawiązała trwałą współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (GRID Warszawa), agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych , które promuje odpowiedzialność środowiskową społeczeństw oraz przedsiębiorstw. Razem z GRID stworzyliśmy serię warsztatów poświęconych środowisku naturalnemu - "Gospodarka w obiegu zamkniętym. Zamykając obieg". Podczas spotkań, uczestnicy dyskutowali o różnym aspektach gospodarki obiegu zamkniętego, biorąc pod uwagę wyzwania i możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw.

Logo United Nations Industrial Development Organization

Współpraca z UNIDO

Coca‑Cola HBC Polska aktywnie współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Osią podejmowanych działań jest dzielenie się doświadczeniami w zakresie optymalizacji zarządzania chemią – tzw. chemical leasing. W tym celu przygotowane zostały studia przypadków dot. gospodarowania środkami chemicznymi wykorzystywanymi do mycia linii produkcyjnych, płukania pustych opakowań oraz smarowania linii produkcyjnych. Prace te zostały przeprowadzone w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Grupy Coca‑Cola HBC - w fabryce Coca‑Cola HBC Polska w Radzyminie.

Naszym celem jest minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne, dlatego naszym priorytetem jest dbanie o redukcję zużycia wody przeliczaną na litr wyprodukowanego napoju, recykling odpadów oraz zmniejszenie zużycia energii, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Nasze priorytety w ochronie środowiska to:

  1. WODA: Niezmiennie od wielu lat odpowiedzialna gospodarka wodna jest priorytetem dla całego systemu Coca‑Cola. Stanowi ona kluczowy i podstawowy składnik wszelkich napojów. Jednocześnie, jest to kluczowy budulec każdego organizmu żywego i jest gwarantem życia na naszej planecie. Wiemy jak  cennym jest ten surowiec i jak bardzo poziom zasobów czystej, słodkiej wody, staje się coraz bardziej krytycznym punktem w funkcjonowaniu gospodarek, społeczeństw i narodów.
  2. OPAKOWANIA: Zgodnie z przyjęta polityką, Coca‑Cola HBC Polska nieustanie ulepsza systemy zbiórki odpadów wytwarzanych przez konsumentów, a także wspiera edukację i podnoszenie świadomości konsumentów. Spółka bierze udział w kampaniach podnoszących świadomość społeczną, programach edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i kampaniach przeciw zaśmiecaniu środowiska.
  3. ENERGIA: Coca‑Cola HBC Polska zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz minimalizowania wpływu, jaki spółka wywiera na zmiany klimatyczne i prowadzenia działalności biznesowej w duchu zrównoważonego rozwoju, z możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.