Coca‑Cola HBC Polska działa w sposób odpowiedzialny w zakresie ochrony środowiska. Nasza firma dba o przestrzeganie najwyższych standardów w celu zachowania piękna natury. Naszym celem jest także minimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.

Akcja sadzenia drzew Coca-Cola HBC Polska

Bliżej natury

Jako część programu wolontariackiego Coca‑Cola HBC Polska, od 2007 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie firmy, prowadzimy działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W toku realizacji naszych działań związanych ze środowiskiem naturalnym, blisko współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy dumni z faktu, że od początku naszej działalności zasadziliśmy ponad 80 tysięcy drzew. Działania te prowadzimy razem z naszymi partnerami: Fundacją Nasza Ziemia oraz lokalnymi leśnikami. 

Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca‑Cola HBC Polska

Dla naszych zakładów, co roku określane są cele środowiskowe, które następnie są przedstawiane w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej Coca‑Cola HBC Polska

Dokument ten rokrocznie od 2008 roku, regularnie publikujemy. Dodatkowo, nasze zakłady produkcyjne poddawane są regularnym audytom zgodności z najwyższymi standardami ustalonymi przez The Coca‑Cola Company. 

 

Raport Odpowiedzialności Społecznej 2017 Coca‑Cola HBC Polska

Współpraca z UNEP

Coca‑Cola HBC Polska nawiązała trwałą współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (GRID Warszawa), agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych , które promuje odpowiedzialność środowiskową społeczeństw oraz przedsiębiorstw. Razem z GRID stworzyliśmy serię warsztatów poświęconych środowisku naturalnemu - "Gospodarka w obiegu zamkniętym. Zamykając obieg". Podczas spotkań, uczestnicy dyskutowali o różnym aspektach gospodarki obiegu zamkniętego, biorąc pod uwagę wyzwania i możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw.

Logo United Nations Industrial Development Organization

Współpraca z UNIDO

Coca‑Cola HBC Polska aktywnie współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO). Osią podejmowanych działań jest dzielenie się doświadczeniami w zakresie optymalizacji zarządzania chemią – tzw. chemical leasing. W tym celu przygotowane zostały studia przypadków dot. gospodarowania środkami chemicznymi wykorzystywanymi do mycia linii produkcyjnych, płukania pustych opakowań oraz smarowania linii produkcyjnych. Prace te zostały przeprowadzone w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Grupy Coca‑Cola HBC - w fabryce Coca‑Cola HBC Polska w Radzyminie.

Naszym celem jest minimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne, dlatego naszym priorytetem jest dbanie o redukcję zużycia wody przeliczaną na litr wyprodukowanego napoju, recykling odpadów oraz zmniejszenie zużycia energii, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Nasze priorytety w ochronie środowiska to:

  1. WODA: Niezmiennie od wielu lat odpowiedzialna gospodarka wodna jest priorytetem dla całego systemu Coca‑Cola. Stanowi ona kluczowy i podstawowy składnik wszelkich napojów. Jednocześnie, jest to kluczowy budulec każdego organizmu żywego i jest gwarantem życia na naszej planecie. Wiemy jak  cennym jest ten surowiec i jak bardzo poziom zasobów czystej, słodkiej wody, staje się coraz bardziej krytycznym punktem w funkcjonowaniu gospodarek, społeczeństw i narodów.
  2. OPAKOWANIA: Zgodnie z przyjęta polityką, Coca‑Cola HBC Polska nieustanie ulepsza systemy zbiórki odpadów wytwarzanych przez konsumentów, a także wspiera edukację i podnoszenie świadomości konsumentów. Spółka bierze udział w kampaniach podnoszących świadomość społeczną, programach edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i kampaniach przeciw zaśmiecaniu środowiska.
  3. ENERGIA: Coca‑Cola HBC Polska zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz minimalizowania wpływu, jaki spółka wywiera na zmiany klimatyczne i prowadzenia działalności biznesowej w duchu zrównoważonego rozwoju, z możliwie najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.