Coca‑Cola HBC Polska jest zaangażowana w działania służące naszym sąsiadom - lokalnym społecznościom, gdzie wspieramy lokalne działania w postaci inicjatyw obywatelskich, czy projektów organizacji pozarządowych.

 

Coca‑Cola HBC Polska inicjuje programy mające na celu rozwój lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie firma prowadzi swoją działalność. Programy te służą przeciwdziałaniu negatywnym trendom społecznym oraz  ochronie środowiska naturalnego. Odpowiedzialną działalność rozumiemy jako prowadzenie dialogu z lokalną społecznością oraz budowanie wzajemnego zaufania.

Coca‑Cola HBC Polska inicjuje i wspiera programy mające na celu wsparcie lokalnej społeczności. Nasze działania prowadzimy w obszarach, w których nasza firma ma największą wiedzę, doświadczenie i know-how tak, aby podejmowane działania były jak najbardziej efektywne. Do podejmowanych działań zaliczamy:

1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z Polskim Czerwonym Krzyżem czy Polską Federacją Banków Żywności.

2. Rozwój młodzieży.

3. Inicjatywy w ramach wolontariatu pracowniczego.

Nasza zaangażowanie w wyżej wymienionych obszarach jest powiązane z profilem naszej działalności i z wyzwaniami współczesnego świata. Nasze inicjatywy są częścią naszej długoterminowej strategii. Inwestujemy w ochronę środowiska, aktywizujemy się w zrównoważony rozwoju następnych pokoleń oraz jesteśmy obecni w życiu społeczności, których jesteśmy sąsiadem. 

Emerald City Kids, corporate volunteering award Ukraine

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Coca‑Cola HBC Polska wspiera rozwój młodzieży i zwraca szczególną uwagę na pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Wspieramy projekty, które stwarzają możliwość rozwoju młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. W tej grupie inicjatyw znajdują się także aktywności dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących oraz z regionów wymagających wsparcia ekonomicznego. Najważniejsze z tych inicjatyw to:

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Jednym z działań, w które angażujemy się od wielu lat jest wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” z Krakowa. Nasi pracownicy pomagają w organizacji imprez dla dzieci, a Coca‑Cola HBC Polska wspiera te wydarzenia swoimi produktami.

Celem tych działań jest poprawa sytuacji życiowej potrzebujących nie tylko w postaci jednorazowych upominków, ale także pomoc w organizacji imprez integracyjnych i wycieczek krajoznawczych przez cały rok.

Posiłki dla potrzebujących

Jako członek Fundacji Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (FCSR) wspieramy program Hot-Meal-A-Day, który zapewnia codzienny, ciepły posiłek dla prawie 3 000 potrzebujących dzieci z 16 szkół w północno-zachodniej Polsce.

PCK logo

Partnerstwo z Polskim Czerwonym Krzyżem

Coca‑Cola HBC Polska jest długoletnim partnerem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), jedną z najszerzej znanych i najstarszych organizacji humanitarnych. Coca‑Cola HBC Polska współpracuje z PCK, pomagając realizować poszczególne inicjatywy. Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej. 

Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Od 2015 roku Coca‑Cola HBC Polska współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności. Naszym wspólnym celem jest minimalizowanie problemu marnotrawstwo żywności w Polsce. Coca‑Cola HBC Polska zapewnia dostawy do Banków produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia. Dowiedz się więcej o organizacji klikając TUTAJ

YEP Academy

Program YEP jest systemową inicjatywą edukacyjną Coca‑Cola HBC Polska i The Coca‑Cola Company, skierowaną do grupy młodych osób w wieku 18-30 lat, określanych mianem NEET (not in employment, education or training - niepracujących, poza systemem edukacji i nie podejmujących szkoleń). Ten unikatowy program został powołany w celu wspierania młodych ludzi w pierwszych krokach na rynku pracy oraz realizacji ich ambicji zawodowych. Zadebiutował pod nazwą #YouthEmpowered w 2017 roku, rok później już z nowym logiem i większym wsparciem - Coca‑Cola HBC Polska połączyła siły z The Coca‑Cola Company - ewoluował w większy, bardziej kompleksowy program YEP. Dowiedz się więcej TUTAJ.

 

Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi budujących ich potencjał i możliwości na rynku pracy. Platforma internetowa oferuje regularnie aktualizowane treści interesujące z punktu widzenia młodych osób, testy kompetencji i zdolności, szkolenia on-line, mające pomóc młodym w rozwinięciu umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także kalkulator wynagrodzeń - jedyne takie narzędzie, pomagające obliczyć minimalne przyszłe zarobki w danym zawodzie jakie młody człowiek powinien osiągnąć w wieku 35-40 lat, jeśli chce w przyszłości żyć na poziomie jaki dziś sobie wymarzył. Chętni mogą również zgłaszać się do programu mentoringowego z pracownikami firm systemu Coca‑Cola, dzięki którym poznają tajniki pracy w interesujących ich dziedzinach.

Wolontariat pracowniczy

Już od 2008 roku w naszej firmie wspierany jest wolontariat pracowniczy. Inicjatywa „Wolontariusz po radosnej stronie życia” służy zaangażowaniu pracowników naszej firmy we wspieranie swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami wybranych przedsięwzięć społecznych. Nasi wolontariusze organizują i angażują się w liczne projekty, między innymi Sprzątanie Świata czy plogging - jogging połączony ze zbiórką śmieci. Co roku kilkuset wolontariuszy niesie pomoc kilku tysiącom potrzebującym, co oznacza, że wśród naszych pracowników jest 40 proc. wolontariuszy!