Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Troska o zrównoważony rozwój jest widoczna w każdym aspekcie naszej działalności, aby tworzyć wartość dodaną dla naszych interesariuszy.

Zobacz

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest minimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Priorytetem jest redukcja wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra naszych napojów, recykling odpadów oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery.


Raport

Systemy i standardy

Informujemy o naszych działaniach i wynikach związanych ze zrównoważonym rozwojem, w oparciu o nasze zobowiązania i wytyczne.


Raport

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Coca‑Cola HBC Polska jest oceniana względem poszczególnych wskaźników zrównoważonego rozwoju, takich jak Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) czy RobecoSAM.


Odkryj

Nasz wpływ na środowisko

Coca‑Cola HBC Polska działa w sposób odpowiedzialny w zakresie ochrony środowiska. Nasza firma dba o przestrzeganie najwyższych standardów w celu zachowania piękna natury. Naszym celem jest także zminimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne.


Odkryj

Nasz wpływ na społeczeństwo

Coca‑Cola HBC Polska jest zaangażowana w działania służące najbliższym nam sąsiadom - lokalnym społecznościom, gdzie wspieramy lokalne działania w postaci inicjatyw obywatelskich, czy projektów organizacji pozarządowych.


Zobacz

Programy prozdrowotne

Obecnie, konsumenci zwracają coraz większą uwagę na swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Nasze produkty mogą być częścią aktywnego, zdrowego trybu życia, uzupełnionego o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną.


Coca‑Cola HBC Polska jest liderem polskiego rynku napoju bezalkoholowych

Coca-Cola glass bottles on the production line Edelstahl

Kreowanie wartości

Nasze wartości stanowią mocną podstawę prowadzonej działalności na dynamicznym rynku napojów.


Zakład  Coca-Cola HBC Polska z lotu ptaka

Nasz wpływ na otoczenie

Niezwykle istotnym i cyklicznie monitorowanym aspektem funkcjonowania spółek systemu Coca‑Cola, jak np. Coca‑Cola HBC Polska, jest ich wkład w rozwój lokalnych gospodarek.