Coca‑Cola HBC Polska zobowiązuje się do stworzenia strony, która jest przystępna dla jak najszerszego grona użytkowników.

Ułatwienia dostępu

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest stworzenie strony internetowej dostępnej dla wszystkich grup użytkowników. Na niniejszej stronie chcemy wyjaśnić:

Nasze podejście do ułatwień dostępu i kwestii dostępności
Jakie rozwiązania oferujemy, aby ułatwić dostęp do tej strony
W jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku Państwa pytań lub uwagi.


Nasze podejście

Uważamy, że niniejsza strona spełnia wymagania standardu WAI, zgodnego ze specyfikacją WCAG 1.0 opracowaną przez konsorcjum W3C - W3C - World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 1.0 guidelines.

Ułatwienia dostępu

Rozmiar czcionki


Wielkość tekstu można modyfikować za pomocą opcji Rozmiar czcionki w menu Widok w przeglądarce internetowej.

Tekst alternatywny ilustracji


Wszystkie ilustracje zamieszczone na stronie posiadają odpowiedni tekst alternatywny.

Nagłówki stron


Nagłówki HTML odzwierciedlają strukturę strony internetowej i obsługują technologie asystujące, które umożliwiają nawigowanie strony od nagłówka do nagłówka.

Linki   


Wszystkie hiperłącza są zrozumiałe, nawet wyjęte z kontekstu i są wyróżnione z normalnego tekstu za pomocą innego stylu tekstu.

Niezależność skryptu Java


Jeśli na stronie użyty został skrypt Java lub inny skrypt, każdorazowo zastosowany został alternatywny mechanizm na wypadek, jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje skryptów.

Kontrast i kolor


Sprawdziliśmy wszystkie kombinacje koloru tekstu i tła, aby zapewnić odpowiedni kontrast. Zadbaliśmy również, aby informacje w tekście nie były wyróżnione wyłącznie za pomocą koloru.

Arkusze stylów


Używamy odpowiednio ustrukturyzowanych znaczników zawartości oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS), aby kontrolować formę wyświetlania stron. Jeśli arkusze stylów nie są obsługiwane lub są wyłączone, nadal można uzyskać i odczytać informacje zawarte na stronie.

Uwagi i pytania


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek trudności w dostępie do informacji zawartych na stronie lub pytania bądź uwagi, prosimy o 
kontakt.