Informujemy, że jako firma jesteśmy w trakcie wdrażania nowych standardów europejskich dotyczących zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi - Alliance for Water Stewardship (AWS).

Mając na względzie dbałość o stan zasobów wodnych zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości wprowadzenia standardów AWS w swojej firmie. Wszystkie informacje dotyczące wymagań i zasad wdrażania standardów AWS dostępne są tutaj.

Jednocześnie informujemy, że Lloyd's Register, będący jednostką akredytacyjną (CAB) dla Alliance for Water Stewardship Standard (AWS), planuje przeprowadzenie oceny zgodności w naszych trzech zakładach produkcyjnych (Radzymin, Kraków, Tylicz) w dniach 3-13.08.2020. 

Standard AWS ma na celu zaangażowanie instytucji korzystających z wody w celu zrozumienie wspólnych wyzwań związanych z wodą w obrębie zlewni, a także ryzyka i szanse związane z wodą.  Zwracamy się do stron używających wodę, aby sprostały tym wyzwaniom w sposób, który stopniowo doprowadza do najlepszych praktyk pod względem pięciu aspektów:

  1. Dobre zarządzanie zasobami wodnymi
  2. Zrównoważony bilans wodny
  3. Dobry stan jakości wody
  4. Ważne obszary związane z wodą
  5. Bezpieczna woda, warunki sanitarne i higieniczne dla wszystkich. Informujemy iż ustne i pisemne opinie dotyczące działalności Zakładu powinny być poparte obiektywnymi dowodami, o ile to możliwe.

Zainteresowane strony, które chcą przesłać pisemne uwagi do zespołu audytowego, proszone są o bezpośredni kontakt z wiodącym audytorem przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej:

Artemis Papadopoulou

e-mail: artemis.papadopoulou@lr.org,

tel.: +30 210 4580849

 

W celu uzyskania dalszych informacji lub pytań prosimy o kontakt z Nami.