Naszą politykę prywatności znajdziesz poniżej.

Polityka prywatności

Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do respektowania prywatności wszystkich osób odwiedzających witrynę www.coca-colahellenic.pl i do ochrony wszelkich danych osobowych, jakie mogą być nam przekazane. W szczególności uważamy, że istotne jest, by użytkownik tej strony wiedział, jak obchodzimy się z informacjami o nim, które możemy uzyskać poprzez tę stronę internetową oraz jakie działania w zakresie przetwarzania danych prowadzimy za pośrednictwem Internetu i innych kanałów komunikacji elektronicznej. Prosimy przeczytać poniższą “Politykę prywatności”, by dowiedzieć się, jak wykorzystujemy i jak chronimy informacje, które przekazują nam użytkownicy oraz jak możemy korzystać z nich i chronić je w przyszłości.  

Administratorem danych osobowych jest Coca‑Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Annopol 20. 

Zakres zbieranych informacji

Co do zasady możesz odwiedzać tę stronę internetową nie mówiąc nam, kim jesteś, ani nie ujawniając żadnych informacji o sobie. Nasze serwery gromadzą nazwy domen, a nie adresy poczty elektronicznej użytkowników. W pewnych sekcjach naszej strony internetowej możemy prosić Cię o podanie informacji osobowych w określonym celu, na przykład przekazania Ci informacji, o które prosisz (za pośrednictwem poczty elektronicznej), oraz – tam, gdzie to niezbędne – o rejestrację na naszej stronie internetowej (wykorzystujemy do tego formularze elektroniczne). Zorientujesz się, że nie ma obowiązku przekazywania nam żadnych dodatkowych informacji poza tymi, które są niezbędne lub pożądane dla zapewnienia Ci usług, o które prosisz. Możemy także zbierać informacje o Tobie zawarte w przesyłanych do nas listach lub e-mailach. 

Użytkowanie gromadzonych informacji

Zbierane przez nas informacje o nazwach domen nie są używane w celu osobistej identyfikacji użytkowników lecz po to, by oszacować liczbę wizyt na witrynie, przeciętny czas wizyty, liczbę otwieranych podstron itd. Wykorzystujemy te informacje, by zbadać, jak użytkowana jest nasza strona i ulepszać jej zawartość. Automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty na stronie internetowej służą celom statystycznym i są rejestrowane niezależnie od danych osobowych użytkownika tak, aby nie było możliwości powiązania nazwy domeny z konkretną osobą fizyczną. 

Kiedy gromadzone są, za Twoim przyzwoleniem, inne informacje osobiste, jak imię i nazwisko czy adres poczty elektronicznej (na przykład poprzez formularze internetowe czy e-mail), informujemy Cię - na ogół już w momencie pobierania tych danych osobowych - o tym, jak będą one wykorzystywane. Możemy także wykorzystywać dane osobowe podawane przez Ciebie lub zbierane ze strony internetowej, do następujących celów: 

Jeśli zmienisz zdanie na temat form kontaktu z Tobą w przyszłości, prosimy powiadom nas o tym. 

Przekazywanie informacji

Informacje, których nam udzielasz, będą przechowywane na firmowym serwerze we Włoszech; mogą być one udostępniane naszym pracownikom pracującym poza Włochami i stronom trzecim, w tym spółkom należącym do Grupy Coca‑Cola Hellenic, naszym partnerom biznesowym, agendom rządowym i organom ścigania, następcom prawnym oraz powierzane dostawcom, którzy działają dla nas w związku z realizacją zaaprobowanych przez Ciebie celów.

 

Udostępnienie Twoich danych osobowych naszym partnerom biznesowym lub powierzenie ich do przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wymaga Twojej zgody, która może być odwołana w każdym czasie. W szczególności prosimy zwrócić uwagę, że jeśli zasubskrybujesz nasz korporacyjny serwis transmisji internetowych (webcasts), poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przekazanie Twoich danych osobowych naszemu dostawcy usług w Stanach Zjednoczonych, by umożliwić dostarczanie Tobie tej usługi w naszym imieniu. Wszystkie wymienione wyżej podmioty przetwarzają informacje, przyjmują i realizują zamówienia oraz dostarczają usługi wsparcia w naszym imieniu.

Ponadto, jeśli nasza firma wejdzie w spółkę joint venture, zostanie sprzedana albo poddana fuzji z innym podmiotem, Twoje informacje mogą zostać przekazane naszym nowym partnerom biznesowym bądź właścicielom.

Za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymóg prawa, nie będziemy bez Twojej zgody dzielić się informacjami, które nam udostępniłeś, sprzedawać ich ani rozpowszechniać w żaden inny sposób.

 

 

Użytkownicy w wieku do 18 lat

Jeśli masz 18 lat albo mniej, prosimy uzyskaj pozwolenie rodzica albo opiekuna prawnego zanim przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe. Użytkownicy, którzy nie uzyskali takiego pozwolenia nie mogą udostępniać swych danych osobowych. 

Inne witryny internetowe

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych, pozostających poza naszą kontrolą i nie objętych niniejszą „Polityką prywatności”. Przechodząc na takie strony za pomocą udostępnionych odnośników, należy liczyć się z tym, że operatorzy tych stron będą zbierać informacje o Tobie, a następnie wykorzystywać je w oparciu o własną politykę prywatności, która może różnić się od naszej.
 

Bezpieczeństwo gromadzonych informacji i przechowywanie danych

Stosujemy surowe środki bezpieczeństwa - fizyczne, elektroniczne i organizacyjne - aby chronić Twoje dane przed dostępem ze strony osób niepowołanych, a także przed bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych, zarówno w Internecie, jak i poza nim. Twoje dane będziemy przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny do realizacji określonego celu lub tak długo, jak wymaga tego prawo. 


Internetowe transfery danych i ograniczenie odpowiedzialności

Biorąc pod uwagę globalny zasięg Internetu, wykorzystywanie strony internetowej do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nieuchronnie zakłada konieczność transmisji danych na skalę międzynarodową. Przeglądając niniejszą stronę i nawiązując z nami kontakt drogą elektroniczną, przyjmujesz zatem do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane w ten sposób i wyrażasz na to zgodę.

W związku z powyższym, komunikacja w ramach portalu dla kandydatów do pracy odbywa się przy użyciu szyfrowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

Chociaż Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. podejmuje racjonalne działania na rzecz ochrony przed wirusami i innymi szkodliwymi komponentami, z samej natury Internetu wynika niemożność zagwarantowania, że w dostępie do witryny nie wystąpią zakłócenia lub błędy oraz że witryna, serwery czy listy elektroniczne, które możemy wysyłać, będą pozbawione wirusów i innych szkodliwych komponentów. 

Dostęp do danych osobowych i ich aktualizacja

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje - na temat przetwarzanych w Coca‑Cola HBC Polska danych osobowych - są udzielane osobom, których dane dotyczą, na wniosek dostarczony pocztą tradycyjną lub przekazany osobiście w siedzibie Coca‑Cola HBC Polska Sp. z o.o.w w Warszawie przy ulicy Annopol 20. Ponadto masz prawo dokonywać wszelkich zmian niezbędnych do tego, by dane były precyzyjne i aktualne, jesli to możliwe również przy użyciu elektronicznych formularzy dostępnych na naszych stronach (portal dla kandydatów do pracy). 

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś uwagi, pytania lub prośby związane z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych albo jakiekolwiek pytania na temat niniejszej „Polityki ochrony prywatności”, prosimy skontaktuj się z nami korzystając z informacji zamieszczonych na stronie Kontakt. Jesteśmy otwarci na Twoje ewentualne pytania i sugestie dotyczące naszej „Polityki prywatności”. 

Zmiany w tej polityce

Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej "Polityki prywatności" poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany "Polityka prywatności" ukaże się na stronie z nową datą.

Data aktualizacji strony: 01.10.2017 r.