Poniżej przedstawiono Politykę Prywatności i Cookie naszej spółki.

Wprowadzenie

Niniejsza witryna internetowa https://pl.coca-colahellenic.com jest prowadzona przez spółkę należącą do grupy Coca‑Cola HBC, której ostateczną spółką holdingową jest Coca‑Cola HBC AG (spółka zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem CH-170.3.037.199-9, z siedzibą przy Turmstrasse 26, 6300 Zug, Szwajcaria).

Wszelkie odwołania do „spółki” w niniejszej polityce i w informacji o wyrażeniu zgody uznaje się za odwołania do odpowiednio Coca‑Cola HBC AG i jej spółek zależnych.

Coca‑Cola HBC jest zaangażowana na rzecz zachowania prywatności wszystkich osób odwiedzających witrynę https://pl.coca-colahellenic.com oraz na rzecz ochrony wszelkich danych osobowych, które takie osoby mogą udostępnić spółce.

Niniejszą Politykę Prywatności i Cookie przedstawiono, aby ułatwić Ci zrozumienie działań podejmowanych przez spółkę w odniesieniu do uzyskanych od Ciebie danych osobowych. Przekazując spółce swoje dane osobowe, akceptujesz Politykę Prywatności i Cookie spółki oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych, ich wykorzystywanie oraz ujawnianie przez spółkę w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na niniejszą Politykę, nie przekazuj spółce swoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookie uwzględnia następujące obszary:

Dane osobowe co to jest? 

Dane osobowe to informacje o osobie, której tożsamość można ustalić, określone przez obowiązujące prawo, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Dane osobowe, które spółka uzyskuje od Ciebie, i wykorzystanie zebranych danych

Generalnie możesz odwiedzić niniejszą witrynę internetową bez informowania spółki o swojej tożsamości i bez ujawniania żadnych informacji o sobie. Serwery sieciowe spółki zbierają źródłowe adresy IP ze względów informatycznych, tak aby umożliwić Ci połączenie z platformą spółki, która umożliwia korzystanie z serwisów. Nie zbiera się natomiast adresów poczty elektronicznej osób odwiedzających strony. Poza tym w przypadku niektórych części niniejszej witryny internetowej spółka będzie zbierać od Ciebie dane osobowe w określonym celu, takim jak na przykład zapewnienie Ci określonych informacji wymaganych przez Ciebie, a także do celów rejestracji na witrynie internetowej spółki.

Dane osobowe pozyskiwane są przy pomocy formularzy online i zawsze, gdy przesyłasz spółce swoje szczegółowe dane pocztą elektroniczną. Nie masz obowiązku udostępnienia spółce żadnych informacji dodatkowych, o które spółka prosi, a które nie są niezbędne lub zasadnie wymagane w celu udostępnienia Ci wybranych przez Ciebie usług.

Dane osobowe to informacje o osobie, której tożsamość można ustalić, określone przez obowiązujące prawo, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 

Osoba, której dane dotyczą

Zbierane dane

Cel zbierania

Uzasadnienie zbierania

Osoba odwiedzająca witrynę internetową spółki

Adres IP, nazwa domeny, wersja Twojej przeglądarki i systemu operacyjnego, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dzienniki sieciowe

w celu pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego w serwisie, przeglądanych stron

uzasadniony interes polegający na pomiarze użytkowania i usprawnianiu treści witryny spółki

imię i nazwisko, adres e-mail; otrzymane od osoby odwiedzającej witrynę spółki

w celu zapewnienia Ci informacji o ofertach promocyjnych spółki, aktualnościach, wydarzeniach (biuletynów i innych publikacji), Relacjach z Inwestorami lub kopii Raportów Rocznych, a także w celu administrowania rejestracji subskrypcji usług (usługi webcastów korporacyjnych lub usługi alertów e-mail)

Twoja wcześniejsza zgoda udzielona przez zaznaczenie odpowiedniego pola w momencie przekazywania swoich danych osobowych spółce

nazwa/imię i nazwisko, adres, adres e-mail otrzymane od osoby odwiedzającej witrynę spółki

w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania lub przetwarzania wniosków złożonych przez Ciebie w odniesieniu do Twoich informacji

podjęcie odpowiednich działań wymaganych przez Ciebie przed zawarciem kontraktu

Klient Biznesowy/ Dostawca

nazwa/imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mail, dane podatkowe, rachunek bankowy; otrzymane od klienta biznesowego / dostawcy spółki

do celów kontraktu sprzedażowego, przyjęcia zamówienia, realizacji dostawy, wystawienia faktury, przydzielenia płatności, zapewnienia Ci wymaganych usług

realizacja usług przez spółkę na podstawie kontraktu pomiędzy spółką a Tobą

Potencjalny Klient Biznesowy/ Potencjalny Dostawca

wiarygodność kredytowa, działania przestępcze/ nadużycia, dokumenty identyfikacyjne, ratingi kredytowe, osoby zajmujące stanowiska polityczne oraz listy sankcji

przeciwdziałanie korupcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, sankcje, Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer), weryfikacja kredytowa i weryfikacja w celu zapobiegania nadużyciom

wypełnienie zobowiązań prawnych, realizacja kontraktu, zgoda (jeśli została udzielona), uzasadniony interes

Osoba wyznaczona do kontaktów przez Klienta/ Dostawcę

imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mail, indywidualne preferencje dotyczące informacji przesyłanych w formie SMS-ów, ulubione restauracje; zebrane w ramach kampanii reklamowych przez zespoły sprzedażowe

w celu kontaktowania się z klientem/ dostawcą w sprawach biznesowych (przyjmowanie zamówień, zapytania o usługi), utrzymywanie relacji z klientem, przekazywanie aktualnych informacji klientom

realizacja usług przez spółkę na podstawie kontraktu pomiędzy spółką a Tobą, Twoja wcześniejsza zgoda na otrzymywanie aktualnych informacji

Konsument

imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu lub adres e-mail otrzymane od konsumenta

zapewnienie Ci usług, których wymagasz od spółki

realizacja usług przez spółkę na podstawie kontraktu pomiędzy spółką a Tobą

imię i nazwisko, numer telefonu; otrzymane od konsumenta

w celu zareagowania na zgłoszone problemy dotyczące produktów lub pytań zadanych za pośrednictwem bezpłatnej linii telefonicznej

uzasadniony interes polegający na świadczeniu usług przez spółkę i zapewnieniu zadowolenia klientów spółki

Osoba starająca się o pracę

imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mail, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie; otrzymane od osoby starającej się o pracę

zarządzanie kandydatami, ocena Twojego wniosku i kontakt z Tobą za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej

uzasadniony interes polegający na ocenie Twojego wniosku przed zawarciem umowy o pracę

 

Jeżeli chodzi o dane osobowe wymagane do celów realizacji kontraktu zawartego pomiędzy spółką a Tobą/Twoją spółką, jeżeli nie udostępnisz spółce takich danych osobowych, spółka może nie być w stanie zapewnić wymaganych usług, jak wskazano powyżej. Z drugiej strony, w przypadku przetwarzania wszystkich danych, jeżeli udzieliłeś swojej zgody, masz prawo do odmówienia lub wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez żadnych niekorzystnych konsekwencji dla swoich kontaktów ze spółką.

W razie zbierania od Ciebie danych osobowych, takich jak Twoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, za Twoją zgodą (na przykład za pośrednictwem formularzy online lub poczty elektronicznej), w momencie zbierania danych spółka poinformuje Cię o sposobie wykorzystania takich danych osobowych.

Polityka w zakresie plików Cookie

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu odróżnienia Cię od innych użytkowników witryny internetowej spółki, co pomaga spółce zapewnić Ci dobre doświadczenia podczas przeglądania witryny internetowej spółki, a także umożliwia spółce optymalizację swojej strony internetowej.

Cookie to niewielki plik złożony z liter i liczb, który jest przechowywany w Twojej przeglądarce lub na twardym dysku Twojego komputera. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane na twardy dysk Twojego komputera.

Pliki cookie poprawiające wydajność

Tego typu pliki cookies zbierają informacje, które pozwalają nam ulepszać stronę internetową.

ageVerified

 

Sprawdzenie, czy użytkownik potwierdził swój wiek (dla niektórych obszarów witryny o ograniczonym dostępie).

cookieBannerSeen

Sprawdzenie, czy użytkownik kliknie "OK" na banerze cookie – wtedy banner nie będzie już wyświetlany.

_ga, _gid

Niepowtarzalny identyfikator klienta przypisany do każdego odwiedzającego – będzie przypisany również Tobie.

_gat_UA-9236928-1

Plik cookie umieszczony na potrzeby Google Analytics. Służy upewnieniu się, że podczas przeglądania witryny CCHBC komputer/urządzenie nie przesyła zbyt wielu zapytań do serwerów Google Analytics.

JSESSIONID

Plik cookie wstawiony przez nasze oprogramowanie do monitorowania serwerów. Nie jest wykorzystywany do śledzenia użytkowników ani ich zachowań – służy wyłącznie do rozróżniania aktywnych żądań użytkowników skierowanych na stronę internetową.

 

W jaki sposób można wyłączyć/włączyć pliki cookie?

Możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli pliki cookie będą wyłączone, możesz zostać jednak pozbawiony możliwości korzystania z wszystkich interaktywnych funkcji witryny spółki.

Plikami cookie można zarządzać na różne sposoby. Dodatkowe informacje o tych funkcjach znajdują się w instrukcji przeglądarki lub na ekranie pomocy. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer można przejść do zakładki Narzędzia/Opcje internetowe/Bezpieczeństwo i prywatność, aby dostosować przeglądarkę do swoich oczekiwań. Jeśli korzystasz z różnych komputerów w różnych lokalizacjach, musisz upewnić się, że każda przeglądarka jest skonfigurowana w sposób odpowiadający Twoim preferencjom w zakresie plików cookie.

Niektóre współczesne przeglądarki mają funkcję analizy zasad polityki prywatności witryn internetowych, która pozwala użytkownikowi kontrolować swoje potrzeby w zakresie ochrony prywatności. Takie funkcje określa się jako „P3P” (Privacy Preferences Platform).

Pliki cookie, które zostały zainstalowane w folderze Cookies Twojej przeglądarki, można łatwo skasować. Na przykład jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Windows Explorer:

Jeżeli nie używasz przeglądarki Microsoft Windows Explorer, aby znaleźć informacje o folderze z plikami cookie, wybierz „pliki cookie” w funkcji „Pomoc”.

 

Ujawnianie danych. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Dane osobowe, które przekazujesz spółce, będą przechowywane centrum danych hostowanym w Crawley, Wielka Brytania, przez spółkę działającą pod nazwą Rackspace, której drugie centrum znajduje się w Irlandii. Mogą być one udostępniane lub przekazywane pracownikom spółki zatrudnionym poza Wielką Brytanią, a także stronom trzecim, kontrahentom, organom rządowym i organom ścigania, następcom spółki w działalności i dostawcom zatrudnianym przez spółkę do celów przetwarzania danych w imieniu spółki, którzy czasami mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i którzy działają na rzecz spółki do celów i na podstawach określonych w niniejszej polityce.

Kategorie odbiorców

Cel udostępnienia

spółki z grupy Coca‑Cola Hellenic i/lub zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w imieniu spółki

zapewnienie produktów i usług spółki

zewnętrzni dostawcy usług dowolnej spółki zależnej/stowarzyszonej Coca‑Cola HBC, zaangażowani przez spółkę w świadczenie wymaganych przez Ciebie usług lub usług wymaganych przez spółkę do wymienionych powyżej celów

realizacja wymaganych przez Ciebie usług

kontrahent

realizacja wymaganych przez Ciebie usług

organy rządowe

wypełnienie zobowiązania prawnego

organy ścigania

wypełnienie zobowiązania prawnego

następcy spółki w działalności i dostawcy

realizacja wymaganych przez Ciebie usług

agencje oceny kredytowej, agencje ds. zapobiegania nadużyciom, spółki z grupy Coca‑Cola Hellenic i/lub zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w imieniu spółki

przeciwdziałanie korupcji, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, sankcje, Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer), weryfikacja kredytowa i weryfikacja w celu zapobiegania nadużyciom

 

Przekazując swoje dane osobowe spółce, wyrażasz zgodę na takie udostepnienie.

 Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza EU?

Jako że Coca‑Cola HBC prowadzi działalność w wielu krajach, Twoje dane osobowe, a w szczególności dane, które wprowadzasz w sekcji Kariera witryny, mogą być udostępniane pracownikom i dostawców w krajach poza UE, przekazywane do tych krajów i/lub przechowywane w tych krajach, przy czym przepisy prawne o ochronie danych obowiązujące w tych krajach mogą zapewnić niższy standard ochrony niż przepisy obowiązujące w UE. Spółka zawsze stara się jednak zapewnić, że poziom ochrony Twoich danych osobowych jest taki sam, jak poziom zapewniany w UE, w tym stara się zapewnić, że te dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i wykorzystywane zawsze zgodnie z instrukcjami spółki i w uzgodnionym celu (uzgodnionych celach). Więcej informacji o takim przekazywaniu przedstawiono w Polityce Prywatności CV.

Niektóre kraje poza UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo taką samą ochronę, jak wynikająca z unijnych przepisów prawnych o ochronie danych, i w związku z tym przekazanie informacji osobowych do takich jurysdykcji nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń - pełna lista dostępna jest tutaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

W przypadku krajów, które nie zostały zatwierdzone w taki sposób (takich jak Rosja), spółka poprosi Cię o zgodę na przekazanie lub przekazanie nastąpi na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską klauzul umownych, które nakładają bezpośrednio na odbiorcę równoważne zobowiązania w zakresie ochrony danych, chyba że obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych zezwalają spółce na dokonanie takiego przekazania bez tych formalności.

Jeżeli chcesz zapoznać się z opisem określonych zabezpieczeń stosowanych w razie przekazywania Twoich danych osobowych zagranicę, należy skontaktować się ze spółką, jak wskazano w części „Kontakt” poniżej.

Wszystkie strony poza UE, którym przekazywane będą dane osobowe, przetwarzają dane realizują zamówienia i świadczą usługi wsparcia w naszym imieniu. Sumaryczne informacje o korzystaniu ze strony spółki mogą być również przekazywane stronom trzecim, ale w tym przypadku nie będą one zawierać informacji, które można wykorzystać do identyfikacji danej osoby. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawa, lub jeżeli będzie przekonana, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony praw spółki i/lub wypełnienia wymagań wynikających z postępowania sądowego, nakazu sądu, wezwania organu nadzoru lub innego działania prawnego podjętego w stosunku do spółki.

O ile nie będzie to wymagane przez prawo, spółka w żaden inny sposób nie będzie udostępniać, sprzedawać ani dystrybuować żadnych danych osobowych przekazanych jej przez Ciebie, bez Twojej zgody.

Poza tym jeżeli nasza firma przystąpi do joint venture, zostanie sprzedana lub połączy się z innym podmiotem gospodarczym, Twoje dane zostaną być ujawnione nowym kontrahentom lub właścicielom spółki.

Sposób ochrony Twoich danych osobowych

Użytkownicy do 16. roku życia

Jeżeli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz spółce swoje dane osobowe, powinieneś zwrócić się o pozwolenie do swojego rodzica lub opiekuna. Użytkownicy, którzy nie uzyskają takiego pozwolenia, nie mogą przekazywać spółce danych osobowych.

Inne witryny internetowe

Witryna internetowa spółki zawiera linki do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez spółkę i które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności i Cookie. Jeżeli przejdziesz do innych witryn przy pomocy udostępnionych linków, operatorzy tych witryn mogą uzyskiwać od Ciebie informacje, które będą wykorzystywane przez nich zgodnie z ich Politykami Prywatności, które mogą być inne niż Polityka Prywatności Spółki. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady tych operatorów lub przetwarzanie przez nich Twoich danych osobowych. Spółka zachęca, abyś zapoznał się z politykami prywatności i cookie, a także warunkami korzystania z witryn internetowych, których dotyczą takie linki, odwołania lub interfejsy, na które wchodzisz, zanim przekażesz swoje dane osobowe za pośrednictwem takiej zewnętrznej witryny internetowej.

Bezpieczeństwo zbieranych danych i przechowywanie danych

Spółka stosuje rygorystyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem online i offline. Twoje dane zostaną zachowane tak długo, jak będzie to niezbędne we wskazanym celu, w jakim zostały zebrane, a następnie spółka zachowa Twoje dane przez okres wymagany przez przepisy prawne. Więcej informacji o przechowywaniu danych przedstawiono tutaj: Krajowa polityka przechowywania danych.

Przesyłanie za pośrednictwem Internetu i zastrzeżenie

Mimo że Coca‑Cola HBC AG stosuje zasadne środki w celu ochrony przed wirusami i innymi elementami szkodliwymi, charakter Internetu uniemożliwia zagwarantowanie zawsze bezproblemowego i bezbłędnego dostępu do witryny internetowej i tego, że ta witryna, powiązane serwery i wiadomości wysyłanych przez nas pocztą elektroniczną będą wolne od wirusów i innych elementów szkodliwych.

Kontakt ze spółką i Twoje prawo dostępu i prawo do aktualizacji danych osobowych

Dostęp, aktualizacja i usuwanie danych

Masz prawo do przeglądania swoich danych osobowych, które są przechowywane przez spółkę. Poza tym możesz również zwrócić się do spółki o wprowadzenie niezbędnych zmian w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe i aktualne albo poprosić spółkę o usunięcie Twoich danych osobowych w jej posiadaniu. Możesz również zawiadomić spółkę o tym, że chcesz ograniczyć przetwarzanie lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które spółka posiada. W tym celu należy skontaktować się ze spółką z użyciem informacji zamieszczonych w części Kontakt poniżej. Masz również prawo do wymagania przekazania danych osobowych posiadanych przez spółkę innemu wybranemu przez siebie dostawcy usług.

Wycofanie zgody

Jeżeli spółka poprosi o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych posiadanych przez spółkę, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym celu należy skontaktować się ze spółką z użyciem informacji zamieszczonych w części Kontakt poniżej.

Skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu ds. ochrony danych, wysyłając swoją skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Jeśli masz jakieś uwagi związane z wykorzystaniem twoich danych osobowych lub pytania dotyczące prywatności, plików cookie to prosimy o kontakt za pomocą następującego adresu e-mail: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Czekamy na Twoje pytania i ewentualne sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności i plików cookie.

Aby formalnie egzekwować swoje prawa w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, należy przesłać prośbę korzystając z następującego linku: Platforma One Trust

Sposób wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności i Cookie

Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności i Cookie, tak aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami. Chociaż spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki, przez przynajmniej 30 dni po zmianie spółka będzie publikować zawiadomienie o głównych zmianach na tej stronie i – odpowiednio – prześle zawiadomienie o zmianach pocztą elektroniczną.