Chcemy być niekwestionowanym liderem branży napojów bezalkoholowych w każdym kraju, w którym prowadzimy swoją działalność.

Chcemy, aby nasze marki miały największy udział w rynku we wszystkich kategoriach. Równocześnie, chcemy sprzedawać więcej naszych produktów, niż jakikolwiek inny gracz na rynku napojów bezalkoholowych. 

Coca-Cola HBC strategic framework diagram
Ramy strategii Play to Win 2020

Strategia Play to Win 2020

Ramowa strategia Play to Win 2020 opiera się na naszych kluczowych wartościach i czterech strategicznych imperatywach: zaufaniu społeczności, trafnym odczytywaniu potrzeb konsumentów, pozycji preferowanego dostawcy dla klientów i dążeniu do optymalizacji kosztów działania. „Gramy tak, by wygrać” wspólnie z The Coca‑Cola Company, naszym partnerem w rozwoju biznesu. Niezrównane talenty i nastawienie na wysokie wyniki to kluczowe czynniki ułatwiające nam realizację ambitnych celów.

Zaufanie społeczności 

Zrównoważony rozwój naszego biznesu jest ściśle powiązany ze zrównoważonym rozwojem społeczności, w których działamy. Jesteśmy mocno zaangażowani w tworzenie wartości dla tych społeczności. Chcemy być zaufanym partnerem, który inspiruje i jest źródłem pozytywnych zmian. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, biznes i społeczeństwo są zobowiązani współpracować na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w dziedzinie ekologii, gospodarki i społeczeństwa.

Naszym celem jest bliska współpraca ze społecznościami nad wzmacnianiem zaufania do naszych działań, zaufania do naszych marek i produktów. Dlatego we wszystkich naszych działaniach stawiamy na wartości takie jak: otwartość, przejrzystość i współpracę.

Znaczenie dla konsumentów

Aby być liderem na rynku należy zacząć od przewidywania i zaspokajania potrzeb naszych konsumentów. To nasze mocne strony. Sposób, w jaki zarządzamy portfelem wiodących na świecie marek napojowych, pozwala nam wygrywać na rynku.

Stale wprowadzamy innowacje w zakresie produktów i opakowań, by odpowiadać na zmieniający się styl życia i gusta konsumentów. U podstaw naszej działalności leży zorientowanie na konsumenta.

Preferencja wśród klientów

Sektor handlu detalicznego podlega ciągłym zmianom, których kierunek wyznaczają wielkie, zorganizowane sieci dyskontowe. Naszą odpowiedzią jest uczynienie z „preferencji klienta” głównej wartości naszego biznesu. Oznacza to budowanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań przynoszących trwałą wartość i zysk, zarówno naszej firmie, jak i naszym klientom we wszystkich wiodących kanałach sprzedaży.

Aktywnie szukając nowych sposobów na odnoszenie wspólnych sukcesów na rynku, dążymy do tego, by stać się preferowanym dostawcą wszystkich naszych klientów. Aby osiągnąć ten cel, wdrożyliśmy kompleksowy program inicjatyw, wspierających budowanie naszych relacji z klientami, oparty na najwyższych standardach współpracy. 

Przywództwo kosztowe

W Grupie Coca‑Cola Hellenic efektywne zarządzanie kosztami jest zasadniczą częścią długoterminowej strategii na rzecz przywództwa na rynku i zrównoważonego rozwoju. Oznacza to tworzenie zwartej, oszczędnej, pozbawionej wewnętrznych barier organizacji, która będzie w stanie wykorzystać synergię i potencjalne możliwości rozwoju z maksymalną efektywnością, jednocześnie stale poprawiając świadczenie najlepszej w swej klasie jakości obsługi klienta.

Nasze cele, które chcemy osiągnąć do 2020 roku:

Nasze strategiczne priorytety:

Zwycięstwo rynkowe - nie ustajemy w działaniach mających na celu zdobywanie kolejnych udziałów rynkowych, poprzez rozwój naszych kategorii produktów, pozyskiwanie nowych klientów oraz szybszy rozwój niż nasi konkurenci.

Wzrost przychodów - podejmujemy działania mające na celu kontrolę przychodów poprzez optymalizację naszego miksu opakowań oraz kanałów sprzedaży, a także rozwój wszystkich marek w optymalnej wartości dla danej jednostki sprzedażowej. 

Redukcja kosztów - dążymy do poprawy naszej efektywności kosztowej poprzez optymalizację bazy kosztów produkcji, logistyki, kosztów operacyjnych i procesów.

Generowanie środków pieniężnych - staramy się generować więcej wolnych środków pieniężnych dzięki ścisłej kontroli kapitału obrotowego i poziomu wydatków kapitałowych, które są odpowiednie dla rozwoju naszej działalności.

Mamy wszystkie atuty, dzięki którym dynamicznie się rozwijamy: naszą firmę, naszą wizję, cel, nasze wartości, strategiczne priorytety i strategię rynkową.