W trosce o zrównoważony rozwój stworzyliśmy określone zasady, które muszą spełnić firmy dostarczające nam towarów i usług.

Program Głównych Zasad dla Dostawców obejmuje takie kwestie jak: warunki pracy, prawa człowieka, zakaz pracy dzieci i wykorzystywania pracy przymusowej czy wpływu na środowisko naturalne. 

Szczególnej kontroli poddane są firmy dostarczające surowce, opakowania oraz półprodukty. Przed nawiązaniem współpracy przechodzą one ścisłą selekcję i zostają poddane naszemu audytowi jakościowemu.