Polityka Zrównoważonego Rozwoju Operacyjnego zbudowana jest na 3 filarach: środowisku, jakości oraz bezpieczeństwie i higienie pracy