Woda jest nieodzowna dla rozwoju ludzkości i społeczeństw. Dążymy do ograniczania naszego wpływu na zasoby wodne oraz wspieramy inicjatywy na rzecz ochrony tych zasobów w społecznościach, w których działamy. Dbamy, aby prawa i potrzeby tych społeczności dotyczące zasobów wodnych były respektowane.