Zobowiązaliśmy sie do stałego podnoszenia skuteczności naszych działań na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie opakowań i odpadów opakowaniowych