Rozwijamy i stosujemy systemy, standardy i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatne do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi.