Identyfikujemy i zapobiegamy sytuacjom mogącym prowadzić do naruszenia Praw Człowieka, w związku z prowadzoną przez nas działalnością biznesową.