Zobowiązaliśmy się do zminimalizowania ryzka obrażeń lub śmierci w wyniku wypadków samochodowych. Zachęcamy wszystkich pracowników do stosowania dobrych praktych związanych z prowadzeniem samochodu