Zobowiązujemy się prowadzić wszelkie działania w sposób odpowiedzialny, z należytą troską, w szzcególności w takich obszarach, jak wpływ wywierany na środowisko naturlane i zrównoważony rozwój