Kodeks Etyki w Biznesie Coca‑Cola HBC Polska jest jednym z najważniejszych wytycznych. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie najwyższych standardów działalności biznesowej.

Pracownicy Coca‑Cola HBC Polska mają na uwadze najwyższe standardy działalności biznesowej. Naszej Kodeks Etyki w Biznesie stanowi podstawę tego, w jaki sposób przestrzegamy standardów postępowania w naszej firmie. 

Kodeks umożliwia menedżerom promowanie kultury i etyki pracy opartej na zasadzie zgodności ze standardami i przywództwa poprzez przykład. Dzięki temu potrafią oni szybko i jasno odpowiedzieć na wątpliwości podnoszone przez pracowników, korzystając z bogactwa doświadczeń w firmie.

Zachęcamy pracowników do rozmawiania i szukania wskazówek, a w razie potrzeby do upewnienia się, że mają wszystkie niezbędne uprawnienia do podejmowania dla kluczowych decyzji. Działanie to minimalizuje ryzyko naruszenia wytycznych określonych w Kodeksie.

Zwracamy także uwagę na sprawy, które mają wpływ na społeczeństwo - jesteśmy gotowi do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu spraw w kontaktach z dostawcami, klientami, konsumentami i naszymi konkurentami. To bezkompromisowe zobowiązanie do integralności jest jednym z wielu sposobów, w jaki kierujemy się osiągnięciem doskonałości.

Poprzez skuteczne wdrażanie Kodeksu, tworzymy stabilne i sprawiedliwe miejsce pracy dla kompetentnych i odpowiedzialnych pracowników.

Kogo dotyczy Kodeks Etyki w Biznesie Coca‑Cola HBC Polska?

Kodeks Etyki w Biznesie dotyczy wszystkich pracowników, pracujących w naszej firmie na całym świecie, bez względu na miejsce pracy, czy zajmowane stanowisko. 

Wymagamy również, aby pracownicy tymczasowi i kontraktowi, konsultanci oraz pozostałe osoby związane z Coca‑Cola HBC Polska, przestrzegały w swoich działaniach Kodeksu. Zobowiązanie to dotyczy także spółek podległych oraz naszych Kontrahentów.