Nasz stosunek do problemu korupcji: zero tolerancji.

Coca‑Cola HBC Polska jest firmą, w której takie wartości jak sprawiedliwość, otwartość i szczerość są niezwykle ważne. Nieważne, czy mamy do czynienia z naszymi Kontrahentami, Klientami czy decydentami, przestrzegamy ścisłych reguł uczciwości, szacunku i przejrzystości.

Niewłaściwe zachowania nie są niczym nowym, ani nie są przyporządkowane do jednego środowiska biznesowego. W Coca‑Cola HBC Polska dostrzegamy zgubny wpływ korupcji - otrzymanie jakiejkolwiek korzyści lub poprzez bezpośredni, czy pośredni wpływ na osobę, co do niewłaściwego wykonywania jej czynności lub obowiązków służbowych są surowo zabronione.

Nasza polityka zerowej tolerancji na korupcję wpływa na model zachowania etycznego w życiu biznesowym i osobistym naszych pracowników.

Oczekujemy, że nasi pracownicy okażą kompletne i absolutne poszanowanie standardów antykorupcyjnych. Naruszenie naszej polityki przeciw łapownictwu - niezależnie od lokalizacji, roli i stanowiska - jest przez nas traktowane zawsze z najwyższą wagą i z wykorzystaniem pełnego zakresu środków prawnych.

Nasza Kodeks Antykorupcyjny i Kodeks Etyki w Biznesie Coca‑Cola HBC Polska zapewniają naszym pracownikom podstawową wiedzę i narzędzia służące wykrywaniu i zapobieganiu przekupstwu i korupcji. Pokazują także, gdzie mogą oni znaleźć więcej informacji na powyższe tematy.