Nikos Kalaitzidakis, Dyrektor Generalny Coca‑Cola HBC, został laureatem prestiżowej nagrody Wektor 2015. Jury doceniło wprowadzenie na trwałe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do ogólnej strategii firmy, a także sukcesywne, konsekwentne i skuteczne wdrażanie tej strategii – osobiście i wraz z całym zespołem.

Nagroda jest wyrazem uznania dla Nikosa Kalaitzidakisa jako lidera ustanawiającego standardy do naśladowania dla innych osób. Szczególną uwagę zwrócono na to, że kierowana przez niego Coca‑Cola HBC Polska, w sposób widoczny dba o swoich pracowników, konsumentów, klientów oraz środowisko.

Odbierając z rąk Prezydenta i Wiceprezydenta Pracodawców RP nagrodę, Nikos Kalaitzidakis powiedział: „Otrzymanie tej nagrody to przywilej i zaszczyt, ale także zobowiązanie. Zobowiązanie, byśmy rozwijali naszą firmę najlepiej jak potrafimy, z korzyścią dla wszystkich: naszych pracowników, naszych klientów i polskiego społeczeństwa.”

Wektory to nagrody przyznawane od 2002 roku przez Pracodawców RP w uznaniu szczególnych zasług dla polskiej gospodarki oraz tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości. Otrzymują je wybitne osobistości ze świata polityki, kultury, nauki i mediów, jak również osoby i instytucje, które pełnią rolę pionierów i wzorów do naśladowania oraz tworzą nowatorskie rozwiązania cenne nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również życia społecznego.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza, największa i najbardziej reprezentatywna organizacja polskich pracodawców. Towarzyszy ona transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce od samego jej początku, czyli od 1989 r., reprezentując interesy przedsiębiorców ze wszystkich branż i typów firm. Skupia przedsiębiorców z 10 tys. firm zatrudniających łącznie około 5 mln pracowników.