Nagrody Supply Chain Designer 2015 zostały wręczone podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji 2015, która odbyła się 3 grudnia br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. W Gali uczestniczyło ponad 500 osób zajmujących wysokie stanowiska zarządcze.

Badanie Supply Chain Designer prowadzone jest od czterech lat przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting, w ramach którego analizowana jest organizacja łańcuchów dostaw wyselekcjonowanych firm – klientów operatorów logistycznych oraz firm transportowych, które wyróżniają się efektywnością strategii zarządzania logistycznego. W wyniku przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z menedżerami firm logistycznych wyłania się liderów logistyki osobno w przemyśle, handlu i usługach.

W tegorocznej edycji badania zebrana i poddana pod ocenę została wiedza logistyczna na podstawie 970 wywiadów z menedżerami logistyki z firm produkcyjnych i handlowych. W tym celu dokonana została analiza zebranych w trakcie badania danych firm które: kupują na zewnątrz usługi logistyczne stosując outsourcing osiągają dzięki temu przewagę konkurencyjną; korzystają z zewnętrznej obsługi logistycznej i transportowej ograniczając wewnętrzne koszty logistyki; współpracują z operatorami logistycznymi, firmami transportowymi w optymalizacji kosztów logistyki; nawiązują partnerską współpracę ; posiadają pogłębioną wiedzę o czynnikach jakościowych procesów logistycznych ; stale kontrolują wskaźniki oceny partnerów, dostawców usług logistycznych i transportowych; umiejętnie zarządzają outsourcingiem wyznaczając lidera oraz zespoły odpowiadające za strategię operacji logistycznych.

W drugim etapie badania opinię na temat wyselekcjonowanych przedsiębiorstw wyrazili menedżerowie firm logistycznych. W trakcie pogłębionych wywiadów ocenione zostały następujące zagadnienia: innowacyjność w podejściu do organizacji łańcucha dostaw, unikatowość organizacji łańcucha dostaw, praktyczne umiejętności współpracy nad usprawnieniami procesów logistycznych, organizacja łańcucha dostaw na tle innych firm, zrozumienie ograniczeń jakościowych i ilościowych w łańcuchu dostaw, zaangażowanie w procesy logistyczne oraz rzetelność biznesowa.

W wyniku przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z menedżerami firm logistycznych na temat organizacji łańcuchów dostaw klientów operatorów logistycznych wyłonieni zostali liderzy łańcuchów dostaw.

Nagroda główna ex aequo została przyznana firmom:

Coca- Cola HBC Polska

Philips

Dziękujemy za wyróżnienie!