Zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny proces użycia ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji oraz instalację nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET. Obie inwestycje wpłynęły znacząco na redukcję zużycia wody oraz energii elektrycznej i tym samym emisji CO2 w naszej bezpośredniej działalności.

W uzasadnieniu wyróżnienia Kapituła Konkursu „Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym” podkreśliła pomysłowość inwestycji i stosunkowo niskie nakłady w stosunku do bardzo dobrych wskaźników redukcji energii elektrycznej i poziomu emisji CO2 oraz zarekomendowała takie rozwiązania jako przykłady dobrych praktyk rynkowych.

Wyróżnione działania wpisują się w konsekwentną realizację zobowiązań podjętych przez Grupę Coca‑Cola HBC dotyczących globalnego zmniejszenia bezpośrednich emisji CO2 o 50 proc. do 2020 roku.

Celem Konkursu „Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym” jest promowanie najciekawszych projektów realizowanych przez firmy przemysłu spożywczego w Polsce, które inwestują w rozwiązania wspierające ochronę zasobów naszej naszej planety. Konkurs odbywa się pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej