Nasze wartości są podstawą prowadzonej przez nas działalności

Nasze wartości

Działamy w oparciu o wartości, które stanowią podstawę naszej codziennej pracy, w kontaktach z naszymi klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz pracownikami. 

Wartość dodana dla Klientów

Coca‑Cola HBC Polska z dbałością podchodzi do swoich klientów. Nasza ambicją jest pozycja preferowanego partnera dla 120 tysięcy naszych klientów.

Wszystkich naszych partnerów traktujemy profesjonalnie, niezależnie od tego, czy są to sklepy rodzinne, restauracje, super- czy hipermarkety, sieci dyskontowe, czy inne placówki handlowe. Staramy się wspierać naszych kontrahentów w budowaniu ich ścieżki sukcesu na konkurencyjnym rynku, oferując im np. dedykowane programy szkoleniowe, dotyczące kluczowych kategorii tradycyjnej sprzedaży detalicznej.

Takie podejście jest szczególnie ważne w przypadku tradycyjnych punktów sprzedaży detalicznej, które często posiadają niewykorzystany potencjał, np. z powodu mniejszego doświadczenia lub ograniczonego dostępu do informacji rynkowych nt. konkretnych grup towarowych, trendów konsumenckich oraz preferencji zakupowych. 

Nasz wpływ na gospodarkę

Niezwykle istotnym i regularnie monitorowanym aspektem funkcjonowania spółek systemu Coca‑Cola, jest ich wkład w rozwój poszczególnych gospodarek. Coca‑Cola HBC Polska chce mieć swój udział w rozwoju lokalnej gospodarki. Działalność naszych zakładów produkcyjnych wpływa na zwiększenie zatrudnienia z innych firmach, np. w przedsiębiorstwach transportowych. Równolegle, decyzje zakupowe w naszym łańcuchu dostaw pozytywnie wpływają na kondycję finansową dostawców. W ten sposób zyskuje cała gospodarka. 

W raporcie „Wpływ socjalnoekonomiczny Coca‑Cola w Europie. Przypadek Polski w roku 2016” przygotowanym pod kierunkiem prof. Ethana B. Kapsteina (Woodrow Wilson School, Princeton University), wkład systemu Coca‑Cola w polski PKB wynosi 2,59 mld zł, z czego 1,22 mld zł trafia do polskiego społeczeństwa w postaci różnego rodzaju podatków, 842 mln zł jest wypłacane w postaci wynagrodzeń, a 528 mln zł stanowią wypracowane zyski. Oznacza to, że szacunkowo 1 miejsce pracy w systemie Coca‑Cola w Polsce wspiera 6 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.  Czyli  15 230 stanowisk pracy istnieje dzięki działalności spółek systemu Coca‑Cola w Polsce. Szacuje się również, że z każdej złotówki wydanej na produkty Coca‑Cola, 74 grosze pozostaje w polskiej gospodarce.

Co roku monitorujemy kluczowe wskaźniki naszego wpływu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego na otoczenie, które publikujemy w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej.