Odpowiedzialny marketing

Naszą działalność marketingową prowadzimy w sposób odpowiedzialny bez względu na typ mediów oraz dla każdej kategorii naszych produktów wszędzie tam gdzie jesteśmy, zwłaszcza uwzględniając ograniczenia dotyczące osób poniżej 12 roku życia.

 

W Coca‑Cola HBC Polska, nasza polityka dotycząca działalności marketingowej stawia na pierwszym miejscu dobro społeczności, w których działamy. Odpowiedzialny marketing ma duże znaczenie, przekładając się na nasz wpływ ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, pozwala na ugruntowanie zaufania społeczności oraz dostosowanie naszego portfolio produktowego do oczekiwań naszych konsumentów. 

Nasze akcje marketingowe są w pełni zgodne z prawem, standardami i dobrymi praktykami komunikacji marketingowej - obejmują one naszą działalność reklamową, promocyjną i sponsoring. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania marketingowe były prowadzone w sposób odpowiedzialny, promując zdrowy i aktywny styl życia. Wszystkie nasze produkty mogą być składnikiem zdrowej, zrównoważonej diety. Respektujemy prawo rodziców i wychowawców do nadzoru nad dietą i stylem życia dzieci. 

Jesteśmy świadomi, że dzieci w szkole są poza bezpośrednią kontrolą rodziców i opiekunów. Respektujemy niekomercyjny charakter szkół i na ich terenie nie prowadzimy żadnej działalności reklamowej, aby unikać bezpośredniego wpływu na dzieci, które w konsekwencji mogłyby wymuszać na rodzicach zakup produktu. Nie kierujemy również żadnych działań marketingowych do dzieci poniżej 12 roku życia.

 

Nasze zobowiązanie do prowadzenia odpowiedzialnego marketingu pomaga tworzyć kodeks dobrych praktyk dla całej branży. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w zobowiązaniach przyjętych przez Union of European Soft Beverages Associations (UNESDA).

W celu zachowania jak największej przejrzystości i sprawozdawczości, monitorujemy nasze działania marketingowe w oparciu o audyty przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. Potwierdzają one, że nasza polityka jest zgodna z przyjętymi standardami. Dane, które uzyskujemy tą drogą stanowią dla nas cenną informację zwrotną, zachęcając do dalszego doskonalenia.