Nowe środowisko, zmiany - zazwyczaj wymagają innego działania, weryfikacji dotychczasowego sposobu bycia. To naturalne, dlatego powstają inicjatywy, które wspierają podejmowanie pierwszych decyzji zawodowych. Coca‑Cola dostrzegła to zagadnienie i aktywnie wspomaga młodych w odkrywaniu własnego potencjału tak, by w przyszłości dokonywali trafnego wyboru.

W Coca-Coli wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku. Dostrzegamy zmiany, analizujemy je, by móc realnie odpowiadać na potrzeby młodych ludzi. Podejmujemy liczne inicjatywy. Można skorzystać z bogatego programu praktyk i stażów, które opracowane są z myślą o osobach wchodzących na rynek pracy.

Oferujemy program menedżerski, który udostępniony jest osobom widzącym się w przyszłości w roli menedżera. Uczestnicy programu mają do dyspozycji mentorów i doświadczonych menedżerów, z którymi zrealizują projekty rozwijające umiejętności i odkrywające predyspozycje. Ta oferta nie tylko podnosi kwalifikacje, ale przede wszystkim wzmacnia osobistą pozycję na rynku pracy. Daje szansę stać się bardziej konkurencyjnym.

Praktyki w Coca‑Cola

Praktyki i staże w Coca‑Cola, niezależnie czy kończymy studia, czy szkołę średnią, pomogą wam postawić pierwsze kroki w życiu zawodowym. Wprawdzie jeszcze zdobywamy wiedzę, ale już zaczynamy rozwijać swoje zawodowe kompetencje i zdobędziemy pierwsze cenne doświadczenie. Zaangażowana w takie działania Coca‑Cola aktywnie wspiera młodych w odnalezieniu się w nowych realiach zawodowych.

Z Coca‑Cola młodzi mają szansę płynnie wejść w środowisko pracy, korzystając z edukacyjno-zawodowych pakietów szkoleń, praktyk i warsztatów. Coca‑Cola wspólnie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką stworzyły także platformę internetową YEP Academy, która jest realną odpowiedzią na potrzeby młodych dotyczących rynku pracy.

Poznaj bliżej YEP Academy – znajdź swoją ścieżkę

YEP Academy  oferuje narzędzia, które pozwalają młodym na swego rodzaju diagnozę. Pozwala zbadać preferencje zawodowe, dobrać odpowiednią ścieżkę oraz prezentuje możliwości rozwoju w danym zawodzie. W ten sposób precyzyjniej można przygotować się do określonej ścieżki kariery. W „drodze” do idealnej pracy można przejść szereg testów kompetencyjnych, jak i tych wskazujących predyspozycje zawodowe.

Platforma prezentuje również kalendarz wydarzeń, takich jak targi pracy, spotkania i konferencje tematyczne, dostępne w całej Polsce. Uczestnictwo w takich imprezach  może być bardzo owocne. Można też poznać wysokość zarobków dopasowanych do naszego stylu życia i preferowanego zawodu w perspektywie najbliższych 10-15 lat korzystając z kalkulatora wynagrodzeń.

Oczywiście nie może zabraknąć też samych ofert pracy. Cieszą się one szczególną popularnością zarówno wśród kandydatów, jak i pracodawców, którzy poszukują młodych ludzi chcących  kształtować swoją ścieżkę zawodową.

#MłodziPrzy Głosie – podziel się swoimi spostrzeżeniami o pracy z innymi

Udostępniamy także inne narzędzie, które umożliwia prowadzenie dyskusji o przyszłości zawodowej osób, które wchodzą na rynek pracy. #MłodziPrzyGłosie to projekt, na który składają się dwa elementy – panel internetowy oraz Raport #MłodziPrzyGłosie.

Raport odkrywa, jak kształtują się wybory dokonywane przez młodych ludzi w zakresie kierunków edukacji, jakie są perspektywy rynkowe, jakie prognozy możliwych transformacji, a także jakie szanse i zagrożenia stoją przed młodą kadrą. Zdefiniowanie tych składników raportu umożliwiło podjęcie kroków, które pozwalają wykorzystać owe szanse i jednocześnie uniknąć zagrożeń.

Taka inicjatywa Coca‑Cola to szansa na odpowiednio wczesne reagowanie i otaczanie młodych ludzi właściwym wsparciem. Inicjatywa nabiera jeszcze większej wartości jeśli spojrzymy na dane płynące z przeprowadzonej ankiety. Aż 50% młodych osób nie wie, co należy zrobić, by móc realizować własne plany zawodowe.

Poczucie zagubienia i pozostawienie samemu sobie to dość częste zjawisko, które dotyka osób poszukujących pracy. Problem wynika często z dysproporcji pomiędzy dostępem do edukacji i późniejszym satysfakcjonującym zatrudnieniem między osobami z małych miejscowości w stosunku do młodzieży z dużych aglomeracji.

#MłodziPrzyGłosie to miejsce, w którym każdy będzie mógł swobodnie dzielić się swoimi własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, obawami czy refleksjami dotyczącymi pracy. Na platformie znajdą cenne źródło wiedzy w zakresie aktywizacji zawodowej kobiety, które chcą zaistnieć w przestrzeni biznesowej.

Mentoring Youth Empowered Program – skorzystaj z doświadczenia ekspertów

Dzięki YEP Academy mamy także dostęp do grona mentorów. Są to doświadczeni pracownicy firm Coca‑Cola. Z przyjemnością dzielą się oni swoimi doświadczeniem, wiedzą, refleksjami, dając przykład, jak można przekuwać własne marzenia w rzeczywiste sukcesy. W ten sposób młody człowiek buduje i rozwija swój potencjał, poszerza horyzonty, a często także zyskuje dodatkową motywację.

Mentoring to forma rozwoju. Mentor pomoże zbudować drogę do wymarzonej pracy. Nie naciska, nie nakazuje, ale kierunkuje, jednocześnie otaczając opieką. Mentoring to także praktyka realizowana w wewnętrznych strukturach Coca‑Cola. Umożliwia pracownikom rozwijanie własnych możliwości poprzez tworzenie sprzyjającej, przyjaznej atmosfery, pielęgnowanie talentów, optymalizację naturalnych predyspozycji.

Dostrzegając zmiany zachodzące na rynku oraz zapotrzebowanie na wciąż nowych wszechstronnych fachowców, a jednocześnie uwzględniając wnioski płynące z raportu Młodzi przy głosie, Coca‑Cola wychodzi ze szczegółowo nakreślonym planem, który ma wspomagać młode pokolenie. Podejmujemy działania, które mają wspierać młodych w wyborze kierunku kształcenia, ale też w wymagającym procesie stawiania pierwszych kroków na rynku pracy, dlatego stworzyliśmy YEP Academy.