Coca‑Cola HBC Polska wraz grupą firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz organizacjami branżowymi i pozarządowymi zawiązały pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Polska jest czwartym krajem na świecie, w którym pojawiła się taka inicjatywa.

Celem paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce. Deklaracja powołania Paktu została podpisana 16 kwietnia 2019 r. przez kilkanaście koncernów i organizacji w tym m.in.: Carrefour Polska, Coca‑Cola HBC Polska, Coca‑Cola Poland Services, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Unilever Polska i WWF Polska.

Sygnatariusze Paktu zobowiązali się do końca 2019 roku stworzyć mapę drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. W kolejnych latach członkowie paktu będą promować rozwiązania zapisane w mapie drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.