Segregowanie odpadów nie jest tylko modnym trendem, ale naszym obowiązkiem. Poznaj zasady segregacji odpadów biodegradowalnych.

Znajomość rodzajów odpadów i umiejętne dzielenie ich na określone grupy pozwala na ich przygotowanie do recyklingu. To zapobiega postępującemu procesowi zanieczyszczenia środowiska. Najmniejsze obciążenie dla środowiska stanowią odpady biodegradowalne, ponieważ są pochodzenia organicznego i ulegają samoczynnemu rozkładowi.

Odpady na wagę złota

Z bioodpadów można pozyskiwać energię. To bardzo cenna właściwość. Termiczna obróbka odpadów zawierających frakcje biodegradowalne pozwala na odzyskiwanie tzw. energii z jej odnawialnych źródeł (np. biogazy).

Rosnące zanieczyszczenie środowiska przez tworzywa sztuczne zdeterminowało firmy do wprowadzania produktów o właściwościach biodegradowalnych. Przełomem w walce o czystsze środowisko jest wprowadzanie na rynek np. biodegradowalnych worków na śmieci, czy też biodegradowalnej folii służącej do produkcji reklamówek. To bezpieczna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych tworzyw sztucznych, których przyszłością są polimery naturalne, nadające odpadom cechy bio. Możliwe staje się ich składowanie wraz z odpadami organicznymi czy kompostowanie w celu otrzymania nawozu naturalnego. Mają one specjalne oznakowanie „seeding” (sadzonki) mające stanowić wskazówkę, że produkty można kompostować.

Kolejnym przełomem dla produkcji tworzyw jest zastosowanie skrobi termoplastycznej (TPS). Substancja występuje naturalnie w ziemniakach i kukurydzy, a także w manioku i ziarnach zbóż, tapioce, ryżu. Specjalna technologia umożliwia przetwarzanie skrobi w skrobię termoplastyczną służącą do produkcji tworzyw biodegradowalnych.

Co zaliczamy do bioodpadów pochodzenia naturalnego, które możemy wrzucać do bio-pojemników?

 • kwiaty,
 • trawę,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • resztki roślin pokojowych i kwiatów ciętych,
 • resztki żywności (bez mięsa),
 • obierki z owoców i warzyw,
 • owoce i warzywa nienadające się do spożycia,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • stare pieczywo,
 • świeże i suche liście oraz chwasty,
 • suszoną i świeżą trawę,
 • siano,
 • słomę,
 • trociny,
 • drobne gałązki.

Czego nie wolno wyrzucać do bio-pojemników i łączyć razem z bioodpadami?

 •  kości,
 • resztek mięsa i ryb,
 • odpadów z tworzyw sztucznych, toreb foliowych,
 • szkła,
 • metalu,
 • kamieni i piasku,
 • popiołu,
 • ziemi,
 • odchodów zwierzęcych,
 • piasku i żwirku dla kotów,
 • resztek jedzenia w płynie,
 • popiołów z kominków i pieców,
 • papierosów,
 • chorych, zakażonych roślin, jako że wiązałoby się to z ryzykiem zakażenia zdrowych upraw,
 • oleju jadalnego,
 • węgla,
 • nabiału,
 • tłuszczu,artykułów higienicznych,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • odpadów niebezpiecznych.

W jaki sposób we własnym zakresie możemy zagospodarować bioodpady?

 • poprzez składanie w przydomowych kompostownikach,
 • poprzez wyrzucanie do odpowiednich bio-pojemników opróżnianych przez odbiorcę odpadów komunalnych,
 • poprzez przekazywanie do stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • poprzez przekazywanie do uprawnionych do tego podmiotów – zgodnie z informacjami zawartymi na stronach: http://www.goap.org.pl/ lub bioodpad.pl.

Segregacja odpadów oszczędza środowisko i pozwala odzyskać cenne surowce

Oprócz odpadów biodegradowalnych pozostałe materiały również nie muszą zalegać na wysypiskach. Mogą stać się ponownie surowcem, który można wykorzystać w produkcji. Zaliczają się do nich tworzywa sztuczne, metal, szkło oraz papier. 

W tym celu na wszystkich śmietnikach ustawiane są specjalnie oznakowane pojemniki o różnym przeznaczeniu:

 • kolor niebieski – papier,
 • kolor zielony – szkło, będzie istniała możliwość zastosowania pojemnika białego na szkło kolor przezroczyste i zielonego na pozostałe,
 • kolor żółty – metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,
 • kolor brązowy – odpady biodegradowalne.

Praktyki godne naśladowania

Aktywne działania Coca‑Cola na rzecz środowiska zostały dostrzeżone przez kapitułę Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Projekt RePETa realizowany razem z Fundacją Nasza Ziemia informuje mieszkańców gmin o tym, w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady, które po przetworzeniu znajdują wiele nowych zastosowań. Jednym z głównych założeń Coca‑Cola HBC Polska i Coca‑Cola Poland Services jest propagowanie tworzywa rPET w produkcji swoich butelek. Jego szczególne właściwości pozwalają na ponowne  jego wykorzystanie. W ramach programu zaprojektowano i wyprodukowano pojemniki na plastikowe odpady, które przekazano gminom uczestniczącym w kampanii.

Coca‑Cola uruchomiła także globalną inicjatywę przetwarzania zużytych opakowań. Zgodnie z założeniami do 2030 r. firma zamierza doprowadzić do tego, by każda wykorzystana butelka lub puszka była poddana ponownemu przetworzeniu. Firma zaadresowała ten projekt do młodzieży, która ukończyła 13 lat. Razem z Social Wolves oraz Skriware przygotowano akcję społeczną na temat plastiku w ramach platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii. 

Zobacz także: A gdyby plastik nie był odpadem? CocaCola podsumowuje rok wdrażania globalnej ambicji World Without Waste