W jaki sposób zachęcać młodych ludzi do troski o środowisko? Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla naszej planety.

Zmiany klimatu, czystość wód i powietrza, poziom zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami, deficyt wody czy skażenie gleb -  to bardzo istotne kwestie, które muszą być głośno omawiane, bo nas bezpośrednio dotyczą. To właśnie od nas zależy, jakim powietrzem oddychamy, czy jaką pijemy wodę. Zbliża się wrzesień - miesiąc Ziemi i zagadnień związanych ze środowiskiem.

Coca -Cola włącza się w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska od lat. Organizuje spotkania, podejmuje tematy zanieczyszczeń i zachęca do dbania o przyrodę i otoczenie. Ochrona lasu, oczyszczanie jezior, sprzątanie rzek, segregowanie śmieci to działania, które obejmuje ochrona środowiska przyrodniczego. Pracownicy firmy, widząc, jak znakomite efekty przynoszą kolejne akcje, licznie włączają się w wolontariat.

5 września – Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

To święto upowszechnia ideę działań charytatywnych oraz szeroko pojętej pomocy humanitarnej.

Wolontariusze Coca‑Cola oraz ludzie bezinteresownie pomagający innym, sami czerpią z jej niesienia satysfakcję i poczucie spełnienia. To pozytywnie przekłada się także na inne sfery ich życia. Coca‑Cola dostrzega potrzeby i aktywnie angażuje się w organizowanie pomocy na różnych polach, łącząc siły między innymi z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Polską Federacja Banków Żywności. Wspiera w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Firma wspomaga także ludzi młodych w przedziale wiekowym 18-30 lat, tzw. NEET (not in employment, education or training), czyli osób niepracujących, będących poza systemem edukacji i niepodejmujących żadnych szkoleń. Właśnie z myślą o młodych przygotowano program YEP Academy, który debiutował pod hasłem #YouthEmpowered, służący wspieraniu debiutu młodych ludzi na rynku pracy oraz wsparciu w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.

16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku. Data przypada na rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego z 1987 r. Protokół dotyczy redukowania emisji substancji mających negatywny wpływ na warstwę ozonową, która stanowi barierę ochronną dla Ziemi oraz jej mieszkańców przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym.

Od lat emisja gazów cieplarnianych stanowi poważne zagrożenie dla warstwy ozonowej. Podjęcie określonych działań prowadzić może do jej odbudowy. Z analiz wynika, że dzięki regulacjom wynikającym z traktatu udało się uniknąć niebezpieczeństwa dziesięciokrotnego wzrostu emisji substancji szkodliwych.

18 września – Międzynarodowy Dzień Geologa

To święto dotyczy również geochemików oraz geofizyków. Głównym założeniem obchodów jest zwrócenie uwagi na wymiar zaangażowania badaczy poświęcających swoją pracę zagadnieniom dotyczącym naszej planety.

Tego dnia organizowane są rozmaite akcje mające na celu pokazanie, z czym wiążą się zagadnienia dotyczące Ziemi. Główny nacisk kładziony jest na zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką geologiczną. Liczne konkursy, gry terenowe, spotkania z naukowcami pozwalają dzieciom poznać procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi.

19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na dziką przyrodę i naturalne siedliska. Główna idea odnosi się do ochrony środowiska naturalnego, które jest coraz bardziej wypierane przez działalność człowieka. Potrzeby cywilizacyjne są coraz większe, a dla przyrody pozostawiamy coraz mniej miejsca. Rosną miasta, powstają nowe drogi, rozwija się przemysł, na przedmieściach wydziera się naturze tereny pod budowę osiedli domków jednorodzinnych, reguluje się rzeki, osusza tereny podmokłe. Działalność człowieka niszczy naturalne siedliska, a wraz z nimi ubożeje świat flory i fauny. 19 września ma o tym wyraźnie przypominać i budować świadomość zagrożeń, jakim natura nie zawsze potrafi sprostać.

22 września – Europejski Dzień bez Samochodu

Święto Dnia bez Samochodu ma zwracać uwagę na problem nadużywania aut w sytuacji, gdy można korzystać ze środków transportu publicznego, wybrać jednoślady, czy też zdecydować się na spacer. Głównym założeniem tego święta jest uświadamianie społeczeństwa, w jaki sposób możemy redukować emisję spalin i że jest to wyzwanie, które może podjąć każdy z nas. Tego dnia zrezygnujmy z podróżowania autem, chociaż na jedną dobę wybierzmy ekologiczny środek transportu.

24 września – Sprzątanie Świata

Akcja „Sprzątanie Świata” zachęca do wspólnego oczyszczania zaśmieconych terenów wodnych i lądowych. Uczy też jak postępować w sposób odpowiedzialny, nie zaśmiecając środowiska, prowadząc selektywną zbiórkę odpadów i promując recykling. W akcję włączają się, zarówno dzieci, jak i dorośli. Przy okazji odbywają się liczne imprezy towarzyszące dla uczestników w każdym wieku – festyny, koncerty, pikniki czy rajdy.

W marcu zeszłego roku z okazji Światowego Dnia Wody wolontariusze Coca‑Cola HBC Polska przygotowali Piknik Ekologiczny, do którego zaprosili lokalną społeczność. Aktywnie rozmawiano o tym, w jaki sposób można zadbać o środowisko. Podjęto wtedy wyzwanie sprzątnięcia terenów nadbrzeżnych wzdłuż Wisły na warszawskiej Białołęce, gdzie zebrano 1,5 tony odpadów.

Równo rok temu, podczas 25. edycji Akcji Sprzątania Świata wolontariusze Coca‑Cola sprzątali praski brzeg Wisły w Warszawie. Zebrano wówczas ponad pół tony śmieci. Te aktywności wpisują się w koncepcję World Without Waste. Inicjatywa była również jednym z elementów ogólnokrajowej kampanii edukacyjnej rePETa, która dzięki współpracy z Fundacją Nasza Ziemia ruszyła w sierpniu ubiegłego roku, trafiając do 20 polskich gmin.

Coca‑Cola HBC angażuje różne grupy społeczne w działania na rzecz ochrony przyrody, jak również zachęca do promowania zdrowego stylu życia. Plogging - bieganie połączone z jednoczesnym zbieraniem śmieci - to inicjatywa łącząca przyjemne z pożytecznym. W akcję włączają się wszystkie grupy wiekowe, a ze względu na swój rekreacyjny charakter, przyciąga także najmłodszych.

27 września – Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został w roku 1979 przez wyspecjalizowaną organizację ONZ – UNWTO (Światowa Organizacja ds. Turystyki Narodów Zjednoczonych). Głównym założeniem tego święta jest podkreślenie znaczenia turystyki, która nie ogranicza się do celów rekreacyjnych. Turystyka umożliwia poznawanie innych kultur, ludzi, społeczności, klimatów czy walorów przyrodniczych. Ma uświadamiać, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na przestrzeni lat w zależności od szerokości geograficznej. Poznawanie świata ma nieść wielką wartość poznawczą oraz poszerzać horyzonty.

Firmy systemu Coca‑Cola również zachęcają do poznawania nie tylko nowych miejsc, ale równieżsmaków i temu celowi posłużyła kampania „Razem smakuje lepiej”. W ramach kampanii powstał serial dokumentalny Smaki bez granic, który zachęca obcokrajowców do poznania polskich specjałów, by potem podzielili się swoją opinią. Zaproszeni do udziału w projekcie blogerzy reprezentują różne kierunki geograficzne, ale mają związki z Polską. Wybrano się na Podkarpacie, Warmię, Beskid Żywiecki, do Puszczy Białowieskiej, na Lubelszczyznę i Kaszuby. Degustowano polskie kulinarne specjały, a wspólny stół łączył obieżyświatów, dając okazję do poznania zwyczajów charakterystycznych dla różnych rejonów świata.