Coca‑Cola wspiera personel medyczny i pacjentów w całym kraju, przekazując napoje 23. placówkom zakaźnym w całej Polsce. Firma wsparła również Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, w ramach którego zakupionych zostanie 5 500 zestawów medycznych do walki z koronawirusem.

Coca‑Cola dzieli się dobrem – dostarcza wodę potrzebującym

Firma zadeklarowała wsparcie 23. szpitalom zakaźnym w Polsce, gdzie personel medyczny dzień i noc walczy z przybywającymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który powoduje chorobę zakaźną COVID-19. W ramach darowizny pacjenci, lekarze i pielęgniarki otrzymają wodę Kropla Beskidu, napoje izotoniczne oraz inne napoje z oferty Coca‑Cola.

Coca‑Cola i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy połączą siły w słusznej sprawie

23 marca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchomiła Fundusz Interwencyjny do walki z koronawirusem. Coca‑Cola była pierwszą firmą w Polsce, która wsparła tę inicjatywę, przekazując 1,6 mln złotych na zakup 5 500 kardiomonitorów, ułatwiających monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Szacunkowa wartość wsparcia systemu Coca‑Cola w Polsce na walkę z koronawirusem wynosi obecnie ok. 1,8 mln zł, ale pomoc na tym się nie kończy. Planowane są kolejne działania, które będą wdrażane w oparciu o bieżące potrzeby.