11 maja to data niezwykle ważna dla naszej planety, obchodzimy wówczas Dzień bez Śmiecenia. Do świata bez odpadów (World Without Waste) dąży również Coca‑Cola, co wyraziła w swojej słynnej ambicji ogłoszonej w styczniu 2018 r. Do 2030 firma planuje zebrać i przetworzyć tyle butelek i puszek, ile wypuszcza na rynek. Ponadto dąży do tego, aby połowa składu opakowań napojów pochodziła z surowców wtórnych.

W ramach jej celu świata bez odpadów organizowanych jest wiele różnych działań systemowych mających na celu ograniczenie wprowadzanych na rynek odpadów, a także działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego. A oto co udało się osiągnąć w ostatnim czasie.

Działania systemowe, czyli co robimy na co dzień

W działaniach na rzecz ochrony środowiska ważne jest współdziałanie, w tym celu Coca‑Cola podjęła współpracę z innymi podmiotami oraz samorządami. W ramach kampanii „rePETa” gminy otrzymały specjalnie zaprojektowane, pochodzące z recyklingu pojemniki do zbiórki odpadów.

Coca‑Cola jest także fundatorem recyklomatów do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Od zeszłego roku mieszkańcy stolicy korzystając z recyklomatów Coca‑Cola nie tylko przyczyniają się do recyklingu opakowań, ale poprzez specjalną aplikację zbierają eko-punkty, które potem mogą wymieniać na atrakcyjne zniżki.

W tym miejscu warto dodać, że wybierając nowe powierzchnie biurowe w warszawskim Business Garden, Coca‑Cola brała pod uwagę nie tylko lokalizację, ale przede wszystkim rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego i wykorzystane systemy ekologiczne.

Wszystkie działania Coca‑Cola na rzecz ochrony środowiska naturalnego można śledzić na platformie www.swiatbezodpadow.pl, która powstała dzięki współpracy z RASP. Platforma jest źródłem wiedzy m.in. odnośnie segregacji odpadów, ale też inspiracji do działania, np. pomysłów do ponownego wykorzystania produktów czy sposobów funkcjonowania w duchu idei zero waste.

Podsumowanie akcji „Działaj z imPETem!”

„Działaj z imPETem!” to program, w który zaangażowały się 4 największe firmy napojowe w Polsce na rzecz dobrowolnej inwestycji w zbiórkę i recykling opakowań plastikowych (typu PET), a także w kampanię edukacyjną konsumentów. Program objął blisko 1000 polskich gmin i jest realizowany przez największą organizację odzysku w Polsce, Rekopol. Według danych tylko z 2018 roku, dzięki temu projektowi zbiórka i recykling opakowań PET w Polsce wzrosła o około 10 %.

Pod koniec kwietnia dobiegła końca druga edycja programu edukacyjnego „Działaj z imPETem!” dla szkół. Program jest elementem kampanii edukującej społeczeństwo w zakresie właściwego postepowania z butelkami PET.

W drugiej edycji programu wzięło udział 2000 szkół podstawowych i aż 300 000 uczniów. Szkoły miały możliwość korzystania z bezpłatnego pakietu materiałów edukacyjnych na temat segregacji odpadów, m.in. scenariuszy do gry terenowej, plansz edukacyjnych do świetlic, naklejek edukacyjnych, zakładek dla rodziców, plakatów konkursowych, tabliczek do powieszenia na drzwiach szkoły.

 W ramach Programu został również zorganizowany konkurs na „Eko-Kącik z imPETem”.

Eko inicjatywy Coca‑Cola

„Grasz w kolory” to kolejna inicjatywa Coca‑Cola oraz jej partnerów. Tym razem Warszawiacy zostali zaproszeni do wspólnego segregowania odpadów i zbierania śmieci znad brzegu Wisły. W trakcie zorganizowanego ekowydarzenia „Grasz w kolory” na PGE Narodowym uczestnicy mieli okazję m.in. wziąć udział w warsztatach wytwórstwa ekologicznych produktów, posprzątać nadwiślańską plażę oraz odwiedzić wnętrze specjalnej śmieciarki Mieci i dowiedzieć się jak można przerabiać butelki PET.

Miecia to prawdziwa śMIECIArka z imPETem! Jej wnętrze to wystawa wskazująca drogę odpadów, od śmieci do przeobrażenia się w wartościowe surowce. śMIECIArka to jedyne w swoim rodzaju mobilne centrum edukacyjne ze wspaniałą atrakcją dla najmłodszych – zamontowaną na górze śmieciarki zjeżdżalnią oraz grami zręcznościowymi. Miecię, w ramach jej trasy edukacyjnej, można było spotkać w różnych miastach Polski, m.in. w Tychach, Łęczycy, Warszawie i Bielsku-Białej.

Coca‑Cola udostępniła również quiz: Czy wiesz gdzie wrzucić?. Odpowiadając na pytania, można sprawdzić i zarazem uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą segregacji odpadów. Quiz jest świetnym źródłem weryfikacji dylematów związanych z odpowiednim zarządzaniem odpadami.

Świat bez odpadów to również plogging i trashchallange

Wielką siłą kampanii Coca‑Cola „Świat bez odpadów” są jej pracownicy. Doskonale utożsamiają się z hasłami promowanej idei, są wielką siłą organizowanych akcji i ekowydarzeń, jak choćby wspomniane „Grasz w kolory”.

Moc inicjatyw wolontariackich Coca‑Cola dała również o sobie znać podczas ploggingu. Ambasadorzy Świata bez Odpadów regularnie, do tej pory, organizowali akcje pracowników specjalną akcję – bieganie połączone ze zbiórką odpadów. Zespół wolontariuszy spotykał się co tydzień w różnych lokalizacjach, aby po wspólnej aktywności sportowej razem posprzątać okolice.

Coca‑Cola dołączyła się również do wyzwania #trashchallange. Pracownicy Coca‑Cola, w ramach wolontariatu pracowniczego, włączyli się w inicjatywę, sprzątając zielone tereny w pobliżu siedziby firmy.