Rekopol S.A. jest organizacją odzysku opakowań, założoną przez przedsiębiorstwa wprowadzające na polski rynek produkty w opakowaniach. Rekopol realizuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzi publiczne kampanie edukacyjne.

Logo Rekopol organizacja odzysku opakowań S.A.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. współpracuje z firmami, które zbierają i poddają recyklingowi odpady gospodarstw domowych, dużych obiektów handlowych, przemysłowych, tworząc dużą grupę partnerów. Celem organizacji na rok 2020 jest poddawanie recyklingowi 50% odpadów generowanych przez gospodarstwa domowe. Dowiedz się więcej o Rekopolu TUTAJ