United Nations Environment Programme (UNEP) to Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Celem UNEP jest koordynacja działalności wyspecjalizowanych agend ONZ zajmujących się problematyką środowiskową. UNEP realizuje swoje projekty poprzez sieć współpracujących z nim placówek, które wspomaga działalnością wydawniczą i popularyzatorską.

United Nations Environment

Global Resource Information Database (GRID) jest programem utworzonym przez UNEP w 1985 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej dotyczącej procesów, zjawisk i obiektów występujących na naszym globie. Obecnie w sieci GRID działa na świecie 7 ośrodków. Centrala programu UNEP/GRID, koordynująca wszelkie prace sieci światowej, ma swoją siedzibę w Nairobi.

Organizacja wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się również w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Dowiedz się więcej o Organizacji tutaj