Polski Czerwony Krzyż jest największą i najstarszą organizacją humanitarną w Polsce, stanowi również część Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

PCK logo

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Coca‑Cola HBC Polska współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem od wielu lat. Wspólne działania pomogły między innymi zorganizować Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas której uczniowe szkół poznawali i prezentowali swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego trybu życia, higieny oraz pierwszej pomocy. Dowiedz się więcej o organizacji na: PCK.pl