Polska Federacja Producentów Żywności została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego.

Logo Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od wielu lat pomagamy im w budowaniu mocnej pozycji na tym rynku. Organizacja reprezentuje polski przemysł żywnościowy na zinstytucjonalizowanym forum całego przemysłu spożywczego UE. Monitoruje i informuje na bieżąco firmy stowarzyszone o wszelkich zmianach w unijnych przepisach żywnościowych, a od 2004 r. umożliwia polskim przedsiębiorstwom aktywny współudział w ich kształtowaniu. Na globalnym rynku, na jakim działają podmioty gospodarcze, szansę na osiągnięcie gospodarczego i społecznego sukcesu mają jedynie te przedsiębiorstwa, które stawiają na szybki dostęp do wiarygodnych informacji, współpracę oraz wpływ na mikro i makro otoczenie gospodarcze. Warunki do takiego działania zapewnia Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Więcej informacji o organizacji dostępne jest w tym miejscu