UNIDO jest wyspecjalizowaną agencją Narodów Zjednoczonych, której celem jest promowanie rozwoju przemysłowego i przeciwdziałanie ubóstwu, promowanie zrównoważonej globalizacji i odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska.

Logo United Nations Industrial Development Organization

Misja UNIDO została opisana w deklaracji z Limy, która została uchwalona poprzez piętnastej sesji Konferencji Generalnej UNIDO w 2013 roku. Jej celem jest promowanie szeroko pojętego rozwoju przemysłowego (ISID) wśród wszystkich państw członkowskich. 

Założenia opisane w ISID tworzą zintegrowane podejście do trzech filarów zrównoważonego rozwoju, opisanych i zaadoptowanych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i związanych z nią Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), które stanowią ramy przedmiotowe dla krajów skupionych wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych na następne piętnaście lat. Działania UNIDO w pełni wspierają dziewięć Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiając się na budowaniu infrastruktury, promowaniu powszechnego i zrównoważonego uprzemysłowienia i innowacji. Dowiedz się więcej o UNIDO w tym miejscu