Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

nasza ziemia logotyp

Fundacja prowadzi wiele projektów i programów, których wspólnym celem jest dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacja do działań służących jego ochronie. Jedną z tego typu inicjatyw jest znana na całą Polskę inicjatywa sprzątania świata, które organizowana jest co roku.

Coca‑Cola HBC współpracuje z Fundacją podczas akcji sadzenia drzew, która jest częścią programu wolontariackiego firmy. Więcej informacji o Fundacji znajduje się w TYM miejscu.