Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane
i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Organizacja działa w oparciu o trzy podstawowe zasady:

  • Zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
  • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
  • Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Federacja realizuje swoją misję poprzez:

  • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
  • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
  • Magazynowanie otrzymanych produktów  i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
  • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.