Niezwykle istotnym i cyklicznie monitorowanym aspektem funkcjonowania spółek Systemu Coca‑Cola, jest wkład w rozwój poszczególnych gospodarek, których elementami są spółki takie jak Coca‑Cola HBC Polska.

Coca-Cola HBC canning line

Pozycja lidera na rynku napojów bezalkoholowych, jaką zajmuje Coca‑Cola HBC Polska, jest nie tylko dla nas powodem do dumy, ale i najlepszą miarą sukcesu. Wiąże się z tym również ogromna odpowiedzialność. To lider kształtuje rynek i jego zachowania oraz ma znaczący wpływ na proces budowania świadomości zarówno wśród partnerów łańcucha dostaw, jak i konsumentów.

Raport Odpowiedzialności Społecznej 2017 Coca‑Cola HBC Polska

Nasz wpływ ekonomiczny

Niezwykle istotnym i regularnie monitorowanym aspektem funkcjonowania spółek systemu Coca‑Cola, jest ich wkład w rozwój poszczególnych gospodarek. Coca‑Cola HBC Polska chce mieć swój udział w rozwoju lokalnej gospodarki. Działalność naszych zakładów produkcyjnych wpływa na zwiększenie zatrudnienia z innych firmach, np. w przedsiębiorstwach transportowych. Równolegle, decyzje zakupowe w naszym łańcuchu dostaw pozytywnie wpływają na kondycję finansową dostawców. W ten sposób zyskuje cała gospodarka. 

W raporcie „Wpływ socjalnoekonomiczny Coca‑Cola w Europie. Przypadek Polski w roku 2016” przygotowanym pod kierunkiem prof. Ethana B. Kapsteina (Woodrow Wilson School, Princeton University), wkład systemu Coca‑Cola w polski PKB wynosi 2,59 mld zł, z czego 1,22 mld zł trafia do polskiego społeczeństwa w postaci różnego rodzaju podatków, 842 mln zł jest wypłacane w postaci wynagrodzeń, a 528 mln zł stanowią wypracowane zyski. Oznacza to, że szacunkowo 1 miejsce pracy w systemie Coca‑Cola w Polsce wspiera 6 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.  Czyli  15 230 stanowisk pracy istnieje dzięki działalności spółek systemu Coca‑Cola w Polsce. Szacuje się również, że z każdej złotówki wydanej na produkty Coca‑Cola, 74 grosze pozostaje w polskiej gospodarce.

Co roku monitorujemy kluczowe wskaźniki naszego wpływu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego na otoczenie, które publikujemy w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej.

Raport Społeczno - Ekonomiczny Coca-Cola
Raport Społeczno-Ekonomiczny Coca‑Cola 2016

Od ćwierć wieku Coca‑Cola jest obecna w Polsce, angażując się w rozwój gospodarki i wspierając lokalne społeczności. Cieszymy się, że możemy wspólnie działać na rzecz lepszej przyszłości. Najnowszy raport społeczno-ekonomiczny świetnie pokazuje obszary działania Coca‑Cola, które napawają nas największą dumą.