Nasi dostawcy

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki ma Coca‑Cola HBC Polska na swoje otoczenie biznesowe.

Współpracujemy z blisko 2200 dostawcami, z czego 300 z nich to nasi bliscy partnerzy, dostarczający składniki niezbędne do produkcji oraz opakowania i materiały marketingowe.

Ważnym elementem kształtowania relacji naszej organizacji z otoczeniem oraz kontrahentami jest Kodeks Etyki w Biznesie . Coca‑Cola HBC Polska oczekuje od bezpośrednich dostawców więcej niż tylko przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, ale również kierowania się w biznesie podobnymi wartościami, które zostały podsumowane w Programie Głównych Zasad Dla Dostawców.

Zobowiązuje on dostawców między innymi do:

  • zapewnienia pracownikom środowiska pracy, które będzie wolne od wszelkich form dyskryminacji, a jedynymi kryteriami ich pracy będą kryteria merytoryczne związane z wykonywanymi obowiązkami,
  • zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • niezatrudniania nieletnich, czy wykorzystywania jakichkolwiek form pracy przymusowej,
  • uczciwego wynagradzania i oferowania szans rozwoju,
  • poszanowania prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych,
  • prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska.
Coca-Cola HBC distribution centre

Dostawcy strategiczni, posiadający certyfikat potwierdzający, że są autoryzowanymi dostawcami The Coca‑Cola Company, są weryfikowani szczególnie wnikliwie. Regularne audyty służą ocenie aktualnej zgodności działania dostawcy z wymaganiami The Coca‑Cola Company Management System. Proces taki przechodzą w pierwszej kolejności dostawcy podstawowych surowców: cukru, dwutlenku węgla, azotu, opakowań, a także producenci urządzeń chłodniczych.

Na koniec 2016 roku pisemne zobowiązanie do przestrzegania Głównych Zasad Dla Dostawców zaakceptowało 100% spośród kluczowych dostawców zarejestrowanych przez Dział Zakupów, którzy odpowiadają za 98% obrotów spółki.