Coca‑Cola HBC Polska, wraz z partnerami, uruchomiła pilotażową edycję programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz. Jego celem jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi pozostających poza rynkiem pracy i systemem edukacji. Inauguracji programu towarzyszyła debata, podczas której zaprezentowano wyniki badania Kantar Millward Brown na temat grupy, do której kierowany jest program.

Dane GUS wskazują, że w ubiegłym roku w Polsce nie uczyło się i nie pracowało aż 11 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat. Z badania, które jest punktem wyjścia dla polskiej edycji programu #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz wynika, że 51 proc. przedstawicieli tej grupy jest zadowolonych ze swojej sytuacji życiowej, a 38 proc. jest przekonanych, że w znalezieniu pracy liczą się głównie szczęście i kontakty. Równocześnie 33 proc. badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a tylko 26 proc. było na rozmowie w sprawie pracy.

#YouthEmpowered logo warsztaty

Młodzi, pytani o wyznawane wartości, w pierwszej kolejności wymieniają zdrowie i rodzinę, ale już na trzeciej pozycji pojawia się niezależność. Spełnienie zawodowe uplasowało się natomiast dopiero na miejscu siódmym, a edukacja na ostatniej – dziewiątej pozycji. Badana grupa jest zróżnicowana zarówno pod względem wieku, miejsca zamieszkania, jak i poziomu wykształcenia. Jej przedstawicieli łączą za to wymagania wobec przyszłej pracy – deklarują oni, że chcą dobrze zarabiać, mieć gwarancję zatrudnienia, pracować w przyjaznej atmosferze i móc się rozwijać.

– Młodzi ludzie to szczególnie ważna dla nas grupa, bo już dzisiaj połowa pracowników Coca‑Cola Hellenic to przedstawiciele tzw. pokolenia millenialsów. Jednocześnie, w przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia, mierzy się ono z nowymi wyzwaniami, takimi jak bezrobocie lub praca nieprzystająca do ich oczekiwań. Program #YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz ma pomóc młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i motywacji do działania. Przy wsparciu organizacji pozarządowych, które najlepiej znają potencjalnych uczestników programu, chcemy dzielić się z młodymi osobami wiedzą i doświadczeniem, ale też ośmielać je i zachęcać do większej aktywności zawodowej Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Coca‑Cola HBC Polska

Program kierowany jest do osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które z różnych powodów pozostają jednocześnie poza rynkiem pracy i systemem edukacji oraz nie uczestniczą w szkoleniach zawodowych. Dodatkowo działania skierowane będą do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Program wspiera proces włączenia zawodowego poprzez oferowanie uczestnikom narzędzi zwiększających ich potencjał i możliwości na rynku pracy. W pierwszym etapie w wybranych miejscowościach na terenie całej Polski odbędą się warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia umiejętności przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym. W kolejnym etapie organizator chce zaoferować szkolenia wszystkim chętnym poprzez internetową platformę e-learningową, a także możliwość pracy z mentorami – pracownikami Coca‑Cola HBC Polska.

Program, którego organizatorem jest Coca‑Cola HBC Polska, realizowany jest przez koalicję partnerów, w skład której wchodzą organizacje pozarządowe: Fundacja Sempre a Frente, Stowarzyszenie Morena, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Semper Avanti oraz Polski Czerwony Krzyż. Patronat nad programem objęła Krajowa Izba Gospodarcza. Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.