Dzisiejszy świat musi stawić czoła wielu problemom, zarówno środowiskowym, takim jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społecznym, związanym z demografią czy barierami na rynku pracy. Żeby na nie odpowiedzieć, Coca‑Cola ogłosiła dziś start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE. W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY.

W ramach kampanii Coca‑Cola prezentuje, swoje rozwiązania dla wspomnianych wyzwań. Wydarzenie ogłaszające start kampanii stało się także momentem ogłoszenia najnowszej inicjatywy firmy, jaką jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca‑Cola ufunduje miastu 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań.

Jak podkreślił na Forum Ekonomicznym w Davos CEO firmy, James Quincey – My ludzie używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest. Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy, jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania.

Kampania Coca‑Cola #WCIĄŻZMIENIAMY koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, w których koncern chce odgrywać aktywną rolę: AKTYWIZACJA KOBIET I MŁODYCH, ODPADY OPAKOWANIOWE i OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH. 

– Coca‑Cola jako wiodący producent napojów na świecie, widzi problem całościowo. Zajmując się kwestiami środowiskowymi i społecznymi, chcemy pokazać, że jako firma nie chcemy tylko produkować napojów, ale również mamy ambicję, aby dokonywać realnych zmian. #WCIĄŻZMIENIAMY to więcej niż kampania, to nasze zobowiązanie, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem – mówi Stoyan Ivanow, Dyrektor Generalny Coca‑Cola Poland Services.

Filary kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY dotyczą kluczowych priorytetów działalności Coca‑Cola w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

ODPADY OPAKOWANIOWE

W ramach ambicji Coca‑Cola „Świat bez odpadów” ogłoszonej w Davos w styczniu 2018 r. Coca‑Cola do 2030 r., chce osiągnąć następujące cele w trzech obszarach z zakresu opakowań:

PROJEKTOWANIE – Coca‑Cola dąży do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Kontynuuje też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie firmy na świecie mogły w 100% podlegać recyklingowi i ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 roku. Dzisiaj w Polsce Coca‑Cola używa średnio ok. 8 do 10% takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5% w opakowaniach szklanych i 51% w opakowaniach aluminiowych, a prawie wszystkie jej opakowania nadają się do recyklingu. Coca‑Cola stale pracuje nad tym, żeby sukcesywnie zwiększać udział surowców wtórnych, szczególnie w opakowaniach PET. Ponadto, w Polsce firma od lat podejmuje działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek – od 2001 roku obniżyła wagę swoich plastikowych opakowań o 45 procent.

ZBIÓRKA – zgodnie z globalną ambicją, do 2030 r. Coca‑Cola chce zbierać i przekazywać 
do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumenta. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty o reguły gospodarki w obiegu zamkniętym, nad którym w obliczu znowelizowanego pakietu dyrektyw odpadowych pracują kraje członkowskie, oraz właściwe nawyki wszystkich konsumentów. Kluczowe jest, by każde opakowanie trafiało do odpowiedniego pojemnika w ramach selektywnej zbiorki odpadów, a następnie mogło być przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie 
i zaangażowanie wielu stron – zarówno w tworzenie nowego systemu, jak i w edukację.

 – Konsekwentnie podejmujemy działania na rzecz zwiększenia zbiórki i recyklingu opakowań w Polsce, w tym butelek PET. W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co 2-ga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana do recyklingu. – mówi Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca‑Cola Polska HBC Polska.

 

PARTNERSTWO – Coca‑Cola chce współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych i edukacji.

Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach ambicji ‘Świata Bez Odpadów’ jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia, 
w ramach której Coca‑Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań
. Pierwsza tura 5 maszyn zostanie rozmieszczona w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne 5 – jesienią.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System oferująca zaawansowane rozwiązania wspierające działania ekologiczne. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy zniżki na kawę w wybranej sieci kawiarni.

Jak mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy – To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym.

Swoje założenia Coca‑Cola w Polsce realizuje we współpracy z organizacjami branżowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi m.in. przy zainaugurowanych przez firmę ogólnopolskich programach, takich jak wspomniany już dobrowolny, branżowy program „Działaj z ImPETem”, zakładający zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań PET w Polsce. Towarzyszy mu kampania edukacyjna na temat selektywnej zbiórki odpadów, która w 2018 roku objęła 1000 gmin stanowiących 40 proc. terytorium Polski. Dzięki niej udało się zebrać oraz poddać recyklingowi ok. 11 tys. ton butelek PET. Program jest kontynuowany w tym roku. Razem z Fundacją Nasza Ziemia, Coca‑Cola wyposażyła też 20 gmin o blisko 1000 dodatkowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. W trakcie czterech miesięcy kampanii udało się zebrać aż 32 tony plastikowych odpadów. Akcja będzie kontynuowana także w 2019 roku, tym razem we współpracy z 50 gminami z całej Polski, do których trafi kolejne 1000 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych.

 

 

AKTYWIZACJA MŁODYCH LUDZI I KOBIET

Na całym świecie młodzi ludzie zmagają się z problemem bezrobocia, brakiem dostępu do edukacji, a kobiety nadal nie mają równych szans na rynku pracy. Coca‑Cola aktywnie działa, by zmniejszać bariery stojące na drodze do ich rozwoju – m.in. oferując programy aktywizacyjne, które mają obudzić w młodzieży i kobietach potencjał, na rzecz budowy przyszłości, o której marzą.

Coca‑Cola wykorzystuje swój zasięg i możliwości, aby pomóc tym grupom. Do 2020 roku firma globalnie zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie w uwolnieniu ich potencjału zawodowego, a do 2025 roku wyszkolić i wesprzeć rozwój miliona młodych ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej Aby osiągnąć założone cele, Coca‑Cola w Polsce we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką realizuje dwa największe ogólnopolskie programy skierowane do kobiet i młodych. ‘Sukces to JA’ to program aktywizacji zawodowej kobiet, w ramach którego od 2016 roku przeszkolono już ponad 257 tys. kobiet w całym kraju. Z kolei YEP Academy (https://yep.academy/) to nowoczesna platforma internetowa wspierająca młodych ludzi w wyborze kierunku edukacji a także ścieżki zawodowej. Platforma oferuje młodym ludziom dostęp do wiedzy, szeroką ofertę szkoleń, testy profilujące oraz oferty pracy. Program uruchomiony jesienią 2018 roku zaledwie w kilka miesięcy przyciągnął ponad 100 tys. osób, które uczestniczyły w szkoleniach. Coca‑Cola uruchomiła także autorski program mentoringowy, który daje młodym ludziom dostęp do pracowników firm Coca‑Cola ze wszystkich szczebli. 

Na wsparcie aktywizacji zawodowej grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy, czyli kobiet i młodzieży, Coca‑Cola w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczyła w Polsce już ponad 9 mln złotych.

 

ZASOBY WODNE

Woda jest najcenniejszym zasobem na Ziemi, kluczowym dla zdrowia ludzi i społeczeństw, niezastąpionym do funkcjonowania ekosystemu, niezbędnym dla rozwoju i dobrobytu rynków na całym świecie. Strategia Coca‑Cola w kwestii efektywnego zarządzania zasobami wodnymi wiąże się ze skutecznym zarządzaniem wodą, ochroną jej zasobów i zapewnieniem dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje. To także nieustanne poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i uzupełniania zapasów.

Produkując napoje, Coca‑Cola szanuje i oszczędza każdą kroplę wody. Do tej pory projekty związane z gospodarowaniem zasobami wody zostały wdrożone w 170 krajach. Już w 2015 roku Coca‑Cola zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 roku wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155 procent jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.

– Dzięki wielomilionowym inwestycjom w zakłady produkcyjne w Polsce, takim jak choćby modernizacja linii produkcyjnych, w ciągu jednego tylko roku Coca‑Cola zaoszczędza 
ok. 158 000 metrów sześciennych wody rocznie, co odpowiada objętości ok. 63 basenów olimpijskich. 
– dodaje Jaak Mikkel.

 

#WCIĄŻZMIENIAMY
Nie chcemy tylko produkować napojów. Chcemy dokonać realnych zmian

https://www.cocacola.com.pl/wciazzmieniamy/

https://pl.coca-colahellenic.com/pl/  

https://www.facebook.com/cocacolapoland/