Firma Coca‑Cola HBC, doceniona w opublikowanym na początku tego miesiąca rankingu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) jako lider zrównoważonego rozwoju w branży napojowej, ogłosiła nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do 2020 r. firma zamierza:

 • czerpać 40% energii z odnawialnych lub źródeł „czystej energii”,
 • odzyskiwać średnio co najmniej 40% opakowań wprowadzanych na rynek,
 • wykorzystywać 20% surowca do produkcji swoich opakowań PET 
  z recyklingu butelek PET i/lub opakowań PET wykonanych z surowców odnawialnych,
 • zmniejszyć wagę opakowań napojów o 25% na każdy litr wyprodukowanego napoju,
 • uzyskać certyfikację ponad 95% kluczowych składników pochodzenia rolnego według Zasad Zrównoważonego Rolnictwa Systemu Coca‑Cola (Coca‑Cola System’s Sustainable Agricultural Guiding Principles),
 • inwestować co najmniej 2% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych,
 • podwoić liczbę pracowników uczestniczących w inicjatywach wolontariackich w godzinach pracy, aby osiągnąć wskaźnik zaangażowania 
  w wolontariat na poziomie 10% wszystkich zatrudnionych.

Siedem nowych celów stanowi uzupełnienie ogłoszonych przez firmę w ubiegłym roku wstępnych zobowiązań do 2020 r. mających na celu zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody oraz ograniczenie bezpośredniej emisji CO2 odpowiednio 
o 30% i 50%.

W ciągu ostatnich kilku lat Coca‑Cola HBC zmniejszyła zużycie wody o 2,1 mld litrów, 
co stanowi równowartość 1 szklanki wody dla każdego mieszkańca Ziemi. Dzięki inwestycjom w energooszczędne i niskoemisyjne technologie, w trakcie minionych pięciu lat spółka ograniczyła globalny ślad węglowy swoich produktów o 1,07 miliona ton. To mniej więcej tyle, ile gazów cieplarnianych emituje w ciągu roku ponad 200 000 samochodów osobowych.

W 2015 r. firma zainwestowała 8,2 mln Euro – 2,3% swojego rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych. Współpracowała z ponad 230 organizacjami pozarządowymi (NGOs), skupiając się na trzech obszarach: aktywnego trybu życia, ochrony środowiska i kwestii związanych z wodą, a także rozwoju młodzieży.

“Ambitne cele, które dzisiaj ogłosiliśmy odzwierciedlają nasze zaangażowanie 
w inspirowanie lepszej przyszłości zarówno dla naszych pracowników, jak i społeczności, którym służymy. Z jednej strony stanowią one część kompleksowej strategii realizowanej przez Coca‑Cola HBC jako lidera zrównoważonego rozwoju w branży napojowej, a z drugiej – dowodzą, że jako firma jesteśmy zdecydowani rozwijać naszą działalność w sposób odpowiedzialny, dochodowy i zrównoważony” – powiedział Dimitris Lois, CEO Coca‑Cola HBC.

 

 

 

7 celów, które firma zamierza osiągnąć do 2020 r., ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu jej działalności na środowisko, poprawę efektywności produkcji oraz wsparcie rozwoju społeczeństw wspierając tym samym realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Produkt dla każdego i na każdą okazję – wybór i innowacyjne opakowania

W 28 krajach, w których działa Coca‑Cola HBC, każdego dnia ludzie spożywają jej produkty. Firma oferuje szeroki wybór napojów bezalkoholowych, soków oraz wód, odpowiadających rosnącym oczekiwaniom ze strony konsumentów. Coca‑Cola HBC zapewnia swoim konsumentom jeden z najbardziej zróżnicowanych wachlarzy produktowych. W 2015 r. jedną trzecią sprzedaży stanowiły soki, wody i gotowe do spożycia herbaty (dla porównania, w 2001 r. wskaźnik ten wynosił 10%). W 2015 r. sprzedaż soków wzrosła o 8%. Gazowane napoje niskokaloryczne i bezcukrowe odpowiadają za 7% ogółu sprzedaży, co oznacza, że rosną bardzo dynamicznie, stanowiąc 25% dodatkowego wolumenu sprzedaży w 2015 r.

Firma Coca‑Cola HBC poświęca dużo uwagi temu, aby oferować produkty 
w innowacyjnych opakowaniach. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii firma wprowadziła butelki wykonane w ponad 50% z surowców pozyskanych z recyklingu. Ponadto, oferowane przez firmę butelki typu „Twist” są o 22% lżejsze niż wcześniejsze. W minionym roku znacznie, bo aż o 254%, wzrosło również wykorzystanie opakowań stworzonych w innowacyjnej technologii PlantBottle®. Butelki te w 30% wykonane są z surowców roślinnych i w pełni poddają się recyklingowi, są obecnie dostępne w 10 z 28 krajów, w których działa Coca‑Cola HBC. W przyszłym roku rozwiązanie wprowadzone zostanie na kolejnych rynkach.

Kluczowe dane dotyczące firmy w 2015 r.: 

 • 33 311 pracowników,
 • 43 000 dostawców,
 • 1,3 miliarda Euro wydanych na zamówienia bezpośrednie ,
 • 271 milionów Euro uiszczonych podatków,
 • redukcja bezpośredniej emisji CO2 o 11,7% (w ujęciu rok do roku),
 • poprawa wskaźnika zużycia energii o 7,2% (w ujęciu rok do roku),
 • wzrost wykorzystania opakowań PET z recyklingu o 19,4% (w ujęciu rok do roku),
 • badanie satysfakcji pracowników mierzone współczynnikiem trwałego zaangażowania - osiągnięty wynik 87%.

 

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca‑Cola HBC znaleźć można na stronie: http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/

Osiągnięcia Coca‑Cola HBC Polska

Globalne cele Coca‑Cola HBC realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie także w działalności firmy w Polsce.

Do końca 2016 r. Coca‑Cola HBC Polska zainwestuje w naszym kraju ponad 1 mln  Euro realizując 26 projektów, których celem są oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Efekty inwestycji pozytywnie przełożą się na środowisko – przyniosą ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne będą kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie, a w przypadku wody, będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3. 

Celem firmy jest edukacja i zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę środowiska naturalnego. Przykładem takiego programu jest cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem pracowników tzw. program wyłapywania drobnych strat środowiskowych – Near Loss (który powiązany jest z systemem motywacyjnym). Od początku jego realizacji, czyli od 2015 r., pracownicy zgłosili aż 915 pomysłów jak usprawnić działalność firmy, by zminimalizować jej negatywny wpływ na środowisko. 

Coca‑Cola HBC Polska była pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wprowadziła na rynek PlantBottle®. Firma była też pierwszą producentem napojów w Polsce używającym tzw.  rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET do produkcji nowych butelek. Jej puszki aluminiowe to w 50% materiał z recyklingu puszek.

Coca‑Cola HBC Polska jest prekursorem w Polsce we wprowadzaniu standardów międzynarodowych. Zakład w Tyliczu k. Krynicy-Zdrój jako pierwszy w Polsce uzyskał europejski certyfikat systemu zarządzania zasobami wodnymi wg wytycznych  European Water Stewardship (EWS). W maju 2016 r. certyfikowany został zakład produkcyjny w Radzyminie k. Warszawy (największy w kraju), a w 2017 r. podobna certyfikacja czeka zakład produkcyjny w Staniątkach k. Krakowa.

Firma utrzymuje i doskonali także we wszystkich zakładach i magazynach systemy zarządzania środowiskowego oparte o wytyczne normy ISO 14001.

We współorganizowanych oraz wspieranych przez system Coca‑Cola HBC Polska programach i wydarzeniach ponad 900 tys. Polaków zostało zainspirowanych 
i uczestniczyło w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.

Co roku pracownicy Coca‑Cola HBC Polska uczestniczą w wielu najróżniejszych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które sami wybierają w ich społecznościach. W 2015 r. w 54 projektach uczestniczyło ok. 40% pracowników, 
co jest jednym z najwyższych poziomów zaangażowania społecznego wśród wszystkich działających w Polsce firm.

Coca‑Cola HBC Polska została w 2016 r. sklasyfikowana w X edycji Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie publikowanym na łamach Gazety Prawnej na 1 miejscu 
w branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej.

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca‑Cola HBC Polska znaleźć można w raporcie odpowiedzialności społecznej 2015 przygotowanym zgodnie ze standardami GRI G4 (core) i dostępnym  pod linkiem: www.raportcsr-cchellenic.pl