Coca‑Cola HBC, wiodący rozlewca napojów z portfolio The Coca‑Cola Company, zdobyła tytuł lidera zrównoważonego biznesu w opublikowanym dziś rankingu Dow Jones Sustainability Indices. Firma uzyskała 90 punktów, czyli o 40 punktów więcej niż średnia dla całej branży napojowej i zarazem o 3 punkty więcej niż rok wcześniej.

DJSI, jeden z najbardziej uznanych i szeroko rozpoznawalnych rankingów zrównoważonego rozwoju firm, docenił solidność, transparentność oraz konsekwencję w działaniach Coca‑Cola HBC w tym zakresie.

Coca‑Cola HBC znalazła się w globalnym zestawieniu (DJSI) już po raz dziewiąty. Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu to rezultat doskonałych wyników polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Coca-Colę HBC w 2015 r. W tym okresie firma kontynuowała zapoczątkowane we wcześniejszych latach działania na rzecz konsekwentnego ograniczania wpływu na środowisko naturalne, notując dwucyfrowy spadek emisji dwutlenku węgla.

Firma zredukowała zarówno ilość wody zużywanej do produkcji (w przeliczeniu na każdy litr napoju), jak i materiałów wykorzystywanych do wytworzenia opakowań, przy jednoczesnym wzroście produkcji i sprzedaży. Coca‑Cola HBC była jedną z dwunastu firm, które w ubiegłym roku jako pierwsze określiły - w oparciu o badania naukowe - cele dotyczące redukcji dwutlenku węgla, zarówno w odniesieniu do działań bezpośrednich, jak i pośrednich.

„Bardzo nas cieszy wynik Coca‑Cola HBC w zestawieniu Dow Jones. Jest to tym większy sukces, że zajmujemy pozycję lidera tego rankingu już po raz trzeci z rzędu. Zrównoważony rozwój stał się organiczną częścią naszej działalności i jednym 
z motorów wzrostu. To ważne, że prestiżowe indeksy też to doceniają – powiedział Nikos Kalaitzidakis, Prezes Zarządu Coca‑Cola HBC Polska.

W 2015 r. Grupa wprowadziła politykę „wewnętrznych cen” za zużycie wody i emitowany dwutlenek węgla, jak również deklarację prowadzenia działalności w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. W ten sposób Coca Cola HBC włącza się w działania globalne na rzecz osiągniecia przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Coca‑Cola HBC jest najbardziej zdywersyfikowanym rozlewcą w całym systemie Coca‑Cola - dostarcza produkty do niemal 600 milionów konsumentów w 28 krajach, na rynki dojrzałe, rozwijające i wschodzące, na 3 kontynentach. Firma zainwestowała 8,2 miliona Euro (2,3% swojego zysku przed opodatkowaniem w 2015 r.) na rzecz ulepszania jakości życia lokalnych społeczności. Współpracowała z ponad 230 organizacjami pozarządowymi (NGOs), skupiając się na trzech obszarach: aktywnego trybu życia, środowiska i kwestii związanych z wodą, a także rozwoju młodzieży.

Kluczowe dane dotyczące wyników w 2015 r.:

  • 33 311 pracowników
  • 43 000 dostawców
  • 1,3 miliarda EURO wydanych na zamówienia bezpośrednie
  • 271 milionów EURO uiszczonych podatków
  • redukcja bezpośredniej emisji węgla o 11,7% (w ujęciu rok do roku)
  • poprawa wskaźnika zużycia energii o 7,2% (w ujęciu rok do roku)
  • wzrost wykorzystania opakowań PET z recyklingu o 19,4% (w ujęciu rok do roku)
  • osiągnięty wynik 87% współczynnika zaangażowania w politykę zrównoważonego rozwoju