Coca‑Cola HBC Polska, lider branży napojów bezalkoholowych, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), składając dwa zobowiązania z obszaru ochrony środowiska. Podpisanie dobrowolnej deklaracji nastąpiło w trakcie konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”, zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju.

Inicjatywa partnerstwa wypełnia rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, która zakłada realizację 17 celów na rzecz ludzi, naszej planety i ogólnego dobrobytu. Cele mają być realizowane poprzez współpracę biznesu, rządów i obywateli.

Jesteśmy dumni, że możemy przystąpić do tego partnerstwa. Jako Coca‑Cola HBC Polska od lat wierzymy, że osiągnięcie tych ambitnych celów i zadań możliwe jest tylko dzięki efektywnej współpracy wielu stron: rządów, biznesów, konsumentów, organizacji pozarządowych i wielu innych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to olbrzymich wysiłków i dyscypliny, ale wierzymy, że poprzez dialog otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron, możemy zajść naprawdę daleko Nikos Kalaitzidakis, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Coca‑Cola HBC Polska

Coca‑Cola HBC Polska przystępując do partnerstwa zadeklarowała, że do roku 2020 będzie dążyć do:

  1. Zmniejszenia całkowitego zużycia wody w procesach produkcyjnych 
    w przeliczeniu na 1 litr wyprodukowanego napoju o minimum 10 proc. względem roku 2010 , co jest zgodne z celem nr 6 „Czysta woda i warunki sanitarne” SDGs.
  1. Zmniejszenia zużycia surowca PET w przeliczeniu na 1 litr wyprodukowanego napoju o co najmniej 40 proc. względem roku 2010m, co jest zgodne z celem nr 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” SDGs.

Jak podkreśla Coca‑Cola HBC Polska, cele mają charakter ciągłej poprawy wyników firmy i tym samym stałego zmniejszenia wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Realizowane są samodzielnie i z własnych środków.

Coca‑Cola HBC Polska od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, który jest wpisany w strategię biznesową spółki. Jednym z ważniejszych obszarów działalności w tym zakresie jest ochrona środowiska. Tylko w 2016 r. firma zainwestowała ponad 4 miliony złotych w realizację 26 projektów, których celem były oszczędności w zakresie wykorzystania energii i wody w procesach produkcyjnych. Część tych projektów była efektem realizacji pomysłów zgłoszonych przez pracowników firmy. Efekty zeszłorocznych inwestycji już pozytywnie przekładają się na środowisko, przynosząc ograniczenia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie oraz całkowite oszczędności w zużyciu wody o 158 tys. m3. Plany inwestycyjne są kontynuowane także w 2017 r., a dzięki nim możliwe stanie się ograniczenie emisji CO2 o kolejne 2 tys. ton rocznie. W przypadku wody będzie to całkowita oszczędność rzędu 31 tys. m3. 

Potwierdzeniem efektów wszystkich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej jest zajęcie przez spółkę w 2017 r. pierwszego miejsca (ex aequo z firmą Schenker) w XI ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm.