Po raz pierwszy aż 17 przykładów dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażanych i realizowanych przez system Coca‑Cola, znalazło się w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najwięcej z nich dotyczy środowiska, rozwoju pracowników oraz zaangażowania społecznego firmy.

Wśród 17 dobrych praktyk Coca-Coli, w publikacji FOB znalazły się m.in.:

  • wdrożenie i certyfikacja zarządzania zasobami w zakładach produkcyjnych zgodne z wymaganiami standardu European Water Stewardship, wypracowanego przez interesariuszy pod nadzorem Komisji Europejskiej i organizacji The European Water Partnership (EWP)
  • wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników dotyczącego wyszukiwania potencjalnych strat środowiskowych,
  • plan redukcji zużycia wody o 30% i emisji CO2 o 50% do 2020 r. w porównaniu z rokiem 2010,
  • cykl warsztatów „Circular economy – zamykamy obieg” dla organizacji i stowarzyszeń biznesowych, NGO i organizacji konsumenckich
  • program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego w 2017 roku zrealizowano 35 projektów,
  • program wsparcia rozwoju zawodowego dla młodych pozostających poza rynkiem pracy i systemem edukacji „Youth Empowered – Możesz więcej niż myślisz”
  • ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet „Sukces To JA”.

 

Katarzyna Borucka Coca-Cola HBC Polska
– Zrównoważony rozwój to nieodłączny element kultury biznesowej Coca‑Cola, które mają wpływ na nasze decyzje i długoterminowe inwestycje. Nasze podejście opiera się na trzech kluczowych filarach: wspieraniu społeczności, w których działamy, minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko naturalne oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez m.in. wprowadzanie innowacji produktowych o obniżonej lub zerowej kaloryczności. - mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych z Coca‑Cola HBC Polska.

Wielki udział w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska czy programów społecznych mają nasi pracownicy. Ich pomysły przekładają się na konkretne oszczędności, np. wody w procesie produkcyjnym. Blisko 40% naszych pracowników z wielkim zaangażowaniem co roku angażuje się w program wolontariacki, realizując przy wsparciu grantów firmy wiele projektów na rzecz społeczności, w których działają na co dzień – dodaje.

Kwestie związane z ograniczeniem oddziaływania na środowisko naturalne to bardzo ważny aspekt dla firm systemu Coca‑Cola. Cele, które firmy realizują na poziomie lokalnym, wspierając realizację globalnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które Grupa zamierza zrealizować do roku 2020, m. in. dotyczących czerpania 40% energii ze źródeł odnawialnych lub „czystej energii”, czy odzyskiwania średnio co najmniej 40% opakowań wprowadzanych na rynek .

W XVI edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego premiera miała miejsce podczas Targów CSR, które odbyły się 12 kwietnia w Warszawie, opisano 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym raporcie. Dobre praktyki wdrażane są w blisko 200 firmach działających w Polsce – zarówno dużych korporacjach, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Raport dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/

O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:

System firm Coca‑Cola w Polsce składa się z dwóch spółek: Coca‑Cola Poland Services Sp. z o.o. oraz Coca‑Cola HBC Polska Sp. z o.o. System Coca‑Cola w Polsce reprezentują firmy Coca‑Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca‑Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca‑Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca‑Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca‑Cola HBC Polska to oddział Coca‑Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca‑Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero Cukru, Coca‑Cola Cherry Zero Cukru, Coca‑Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice oraz herbaty mrożone Fuzetea. Firmy z systemu Coca‑Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 2 100 osób. Od 2012 r. firmy zainwestowały w Polsce 435 mln zł. 94% produktów Coca‑Cola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 74% każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Coli w Polsce zostaje w kraju.