Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o.

Ul. Annopol 20 
03-236 Warszawa 
tel: (22) 519-51-00, 519-51-01 
fax: (22) 519-55-55 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000015664 
NIP: 524-21-06-963, 
Kapitał zakładowy 500 292 600,00 PLN 

Coca‑Cola Poland Services sp. z o.o.

Ul. Armii Ludowej 26 
00-609 Warszawa 
tel: (22) 579-68-68 
fax: (22) 579-68-69 
www.cocacola.com.pl 

Kariera

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zobacz aktualne oferty pracy w sekcji KARIERA.

Centrum Obsługi Klienta

tel: 801-110-000* 
*Koszt połączenia  uzależniony od planu taryfowego u danego operatora.

e-mail: infopl@cchellenic.com  

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00.

W Centrum Obsługi Klienta można uzyskać informacje dotyczące podjęcia współpracy z firmą Coca‑Cola, sprzętu technicznego, spraw finansowych,dostaw , asortymentu , jak również aktualnych. 

Centrum Obsługi Konsumenta

tel: 801-110-110 
e-mail: info@cocacola.pl
Czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. 
W centrum obsługi konsumenta można m.in. złożyć reklamację, uzyskać informacje o naszych produktach oraz działalności firmy w Polsce. 
Specjalna infolinia poświęcona Cappy i Kropli Beskidu: 
801-110-801 
Czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. 

Dział Zobowiązań:

Tel: (22) 51-95-515, (22) 51-95-406 
Fax: 22 763-54-32 
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00 
e-mail: zobowiazania.pl@cchellenic.com 
Podczas kontaktów z firmą Coca -Cola HBC Polska poprzez Infolinię 801 110 000 rozmowy mogą być archiwizowane. Administratorem danych osobowych podanych podczas rozmowy telefonicznej będzie Coca‑Cola HBC Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Annopol 20. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.