Informacja dotycząca ochrony danych: aplikując na stanowisko w ramach zespołu Coca‑Cola HBC, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka określa, jak przetwarzamy te dane i jak przestrzegamy różnych praw, którym podlega Coca‑Cola HBC Polska sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa), dalej zwana „CCHBC”, by zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób.

 

Kim jesteśmy?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę CCHBC, do której aplikujesz i to ona  będzie administratorem tych danych. O ile udzielisz nam na to zgodę możemy przekazywać twoje dane w ramach spółek grupy CCHBC w celach rekrutacyjnych, natomiast jeżeli zaoferujemy ci pracę, będziemy przetwarzać twoje dane w celu twojego zatrudnienia. Gdy będzie to konieczne, możemy udostępnić te dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w celach związanych z egzekwowaniem prawa lub w związku z prowadzonym przez te podmioty dochodzeniem.

 

Jakie dane osobowe możemy zbierać i po co to robimy?

W ramach rekrutacji możemy zebrać następujące informacje:

Możemy również poprosić cię o przejście testów lub o wzięcie udziału w ocenach, których wyniki zachowamy.

Nie przeprowadzamy weryfikacji kandydatów poza sprawdzeniem ich zdolności do pracy. Krótka lista kandydatów przygotowywana jest na drodze ręcznej selekcji z uwzględnieniem doświadczenia i umiejętności na dane stanowisko.

Jeżeli zatrudnimy cię w CCHBC zbierzemy o tobie dodatkowe dane. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych pracowników, aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat. W celu twojego zatrudnienia możemy potrzebować:

Jakie podstawy prawne regulują wykorzystanie danych osobowych?

Przetwarzamy twoje dane osobowe, aby ocenić twoją aplikację przed zawarciem z tobą umowy o pracę i zgodnie z prawami, którym podlega CCHBC (np. w odniesieniu do równych szans w zatrudnieniu). Przekazując nam swoje dane zgadzasz się abyśmy przetwarzali je w danym procesie rekrutacyjnym. Jeżeli nie możesz nam przekazać niezbędnych informacji, możemy nie być w stanie ocenić twojej przydatności na stanowisko, na które aplikujesz lub komunikować się z tobą. Za twoją zgodą zachowamy twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przyszłych ofert o pracę, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta.

Jeżeli będziemy potrzebować większej ilości danych osobowych poinformujemy cię, czy ma to związek z realizacją twojej umowy lub  czy jest wynikiem zobowiązania ustawowego i poinformujemy cię o konsekwencjach, które mogą mieć miejsce jeżeli nie przekażesz nam tych informacji oraz o ryzykach powiązanych z wykorzystaniem przez nas danych osobowych.

Kiedy przesyłamy twoje dane osobowe za granicę?

Zasadniczo twoje dane osobowe przechowywane są w kraju, w którym złożyłeś(-aś) podanie o pracę. Jednakże czasami, aby móc wybrać cię na stanowisko, musimy przekazać szczegóły dotyczące twojej aplikacji do innej spółki grupy CCHBC znajdującej się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli to zrobimy, dołożymy starań, by taki transfer danych osobowych był właściwie zabezpieczony (aby to zagwarantować, stosujemy zatwierdzone „Standardowe Klauzule Umowne” UE). Prosimy o kontakt, w celu uzyskania dostępu do kopii informacji o środkach bezpieczeństwa, które stosujemy w odniesieniu do transferu twoich danych osobowych poza EOG.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów, w których zostały oryginalnie zebrane oraz w innych  powiązanych celach dotyczących twojego zatrudnienia. Poprosimy cię o zgodę, jeżeli będziemy chcieli zachować twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przedstawiania ci przyszłych ofert pracy, jeżeli tym razem twoja aplikacja nie zostanie przyjęta.

Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które zbieramy?

Jeżeli mieszkasz w UE, lub przetwarzamy twoje dane osobowe w UE, masz kilka praw związanych z twoimi danymi, które przechowujemy.

Przyszłe oferty pracy i dalsze możliwości

Określ czy wyrażasz zgodę, abyśmy zachowali Twoje dane w bazie rekrutacyjnej na potrzeby przyszłych ofert o pracę, jeżeli tym razem Twoja aplikacja nie została przyjęta poprzez umieszczenie w wiadomości e-mail stwierdzenia: Chcę, by CCHBC przechowała moje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji w celu przedstawiania mi ofert i możliwości pracy jeżeli moja aplikacja zostanie odrzucona. 

Jeżeli nie wyrażasz zgody żebyśmy przechowywali Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji nie umieszczaj tego zdania w mailu.

 

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

W przypadku pytań oraz we wszelkich sprawach związanych z realizacją praw przysługujących kandydatowi można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres: DataProtectionOffice@cchellenic.com W tym celu możesz także skontaktować się z wyznaczonym przez CCHBC inspektorem ochrony danych (IOD).