Szukamy utalentowanych młodych ludzi, którzy poprowadzą nasz biznes w przyszłości.

Coca‑Cola Experience

Coca‑Cola Experience to dwuletni program menedżerski dla osób, które planują w przyszłości objąć stanowiska kierownicze. Uczestnicy programu, wspierani przez mentora i doświadczonych menedżerów, prowadzą samodzielne projekty w różnych działach firmy, poznają tam ludzi, funkcjonowanie działów, a także zdobywają szersze spojrzenie biznesowe. Taki program to także szkolenia i warsztaty, które wspierają rozwój kompetencji technicznych oraz umiejętności poszukiwanych u nowoczesnych liderów. Twój rozwój będzie wspierany przez Mentora oraz najlepszych ekspertów na rynku.

Odwiedź OtworzSieNaWiecej.pl

Otwórz się na więcej serwis rekrutacyjny praca Coca-Cola HBC Polska
Otwórz się na więcej!

Jak wygląda rekrutacja do programu Coca‑Cola Experience?

OtworzSieNaWiecej.pl serwis ogłoszenia praca
Ten program dał mi szansę na objęcie stanowiska menedżerskiego, dobre przygotowanie do prowadzenia większych projektów, możliwość zdobycia określonych umiejętności menedżerskich poprzez realizowanie międzydziałowych projektów, istotnych dla wielu obszarów i działów. Rozwój w międzynarodowym środowisku, gwarantujący bliską współpracę z ludźmi, którzy na co dzień podejmują strategiczne decyzje. Program zapewnia dostęp do różnych narzędzi rozwojowych, wśród których bardzo wartościowe są spotkania z mentorem, wspierające rozwój umiejętności miękkich i planowanie ścieżki rozwoju. Tomasz Zalewski, Pricing Controlling non KA Supervisor, Pricing Controlling n/KA