Coca Cola HBC Polska została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR od Tygodnika POLITYKA. Ponadto firma otrzymała wyróżnienie za działania w ramach inicjatywy World Without Waste – Świat bez Odpadów.

Kolejny rok z rzędu Coca‑Cola HBC Polska otrzymała wyróżnienie w ramach plebiscytu organizowanego przez Tygodnik POLITYKA oraz Deloitte. Nagrody przyznawane są organizacjom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000, a także opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. Efekty ich działań są natomiast cyklicznie przekazywane interesariuszom.

 

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna są głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej Coca Cola HBC Polska. Nieustannie stawiamy sobie ambitne cele do zrealizowania w tym obszarze i konsekwentnie wdrażamy je w życie. Cieszymy się, że nasze praktyki są doceniane przez naszych interesariuszy i niezależnych ekspertów. - przyznaje Krzysztofa Bełz, Kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR.

Listki CSR Polityki organizowane były już po raz ósmy przez tygodnik POLITYKA, wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznej edycji wzięło udział 111 firm.