22 maja Coca‑Cola ogłosiła na specjalnym wydarzeniu w Muzeum Narodowym w Warszawie start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE. W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY.

W ramach kampanii Coca‑Cola prezentuje, jak jako system odpowiada na wyzwania zarówno środowiskowe, takie jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społeczne, związane z demografią czy barierami na rynku pracy. Wydarzenie ogłaszające start kampanii stało się także momentem ogłoszenia najnowszej inicjatywy, jaką jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca‑Cola ufunduje miastu 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań, które zostaną umieszczone na terenie Warszawy.

W wydarzeniu ze strony systemu Coca‑Cola wzięli udział Dusan Stojankic, Dyrektor Generalny na Europę Północo-Wschodnią, Melina Androutsopoulou, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji na Europę, Afrykę i Bliski Wschód, Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca‑Cola HBC Polska oraz Stoyan Ivanov Dyrektor Generalny Coca‑Cola Poland Services. Władze miasta Stołecznego Warszawy reprezentował Franciszek Łapecki, Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Każdy z filarów naszego społecznego zaangażowania został zaprezentowany przez przedstawicieli partnerów społecznych, z którymi współpracujemy. O zaangażowaniu w tworzenie Świata bez odpadów mówili: Sławomir Brzózek, prezes Fundacji „Nasze Ziemia” i Sławomir Brzózek, Bogna Świątkowska, dziennikarka i propagatorka kultury oraz dr Marek Goleń, specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. O aktywizacji zawodowej kobiet rozmawiały: Olga Kozierowska, współzałożycielka fundacji Sukces Pisany Szminką, Ewa Grzelakowska-Kostoglu, znana jako blogerka Red Lipstick Monster i Ewa Rumińska-Zimny, ekspertka ONZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce. W panelu na temat młodych i ich wyzwań na rynku pracy udział wzięli: Olga Legosz, współzałożycielka fundacji Sukces Pisany Szminką, Agnieszka Wąglorz, przedstawicielka koalicji Młodzi Przy Głosie i Grzegorz Karasiewicz profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie moderował Piotr Kraśko. Każde z omawianych wyzwań było też zilustrowane specjalnymi instalacjami. Problem odpadów odzwierciedlała infomakieta miasta Warszawy, pokazująca jakich gabarytów budynki można by wybudować, wykorzystując wyłącznie śmieci, które w ciągu roku generują mieszkańcy Warszawy (pomysłodawcą pracownia WWAA). Wyzwania młodych ilustrowała maszyna nawiązująca do „jednorękiego bandyty”, który w przerysowany sposób wskazywał na wyzwania związane ze świadomym planowaniem ścieżki zawodowej kariery (pomysłodawca Paweł Matyja, wykonawca Pangenerator). Instalacja optyczna poświęcona kobietom wskazywała na mnogość ról pełnionych przez nie we współczesnym świecie (pomysłodawca Paweł Matyja, wykonawca Sebastian Głasek).  Justyny Dudek obrazowała ludzi z różnych środowisk, którzy mimo różnych warunków na starcie byli w stanie osiągnąć sukces w życiu.

Kliknij tutaj, zobacz video i dowiedz się więcej o kampanii #wciążzmieniamy na www.cocacola.com.pl/wciazzmieniamy