Po raz pierwszy aż 17 przykładów dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju, wdrażanych i realizowanych przez system Coca‑Cola, znalazło się w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najwięcej z nich dotyczy środowiska, rozwoju pracowników oraz zaangażowania społecznego firmy.

Wśród 17 dobrych praktyk Coca-Coli, w publikacji FOB znalazły się m.in.:

  • wdrożenie i certyfikacja zarządzania zasobami w zakładach produkcyjnych zgodne z wymaganiami standardu European Water Stewardship, wypracowanego przez interesariuszy pod nadzorem Komisji Europejskiej i organizacji The European Water Partnership (EWP)
  • wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników dotyczącego wyszukiwania potencjalnych strat środowiskowych,
  • plan redukcji zużycia wody o 30% i emisji CO2 o 50% do 2020 r. w porównaniu z rokiem 2010,
  • cykl warsztatów „Circular economy – zamykamy obieg” dla organizacji i stowarzyszeń biznesowych, NGO i organizacji konsumenckich
  • program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego w 2017 roku zrealizowano 35 projektów,
  • program wsparcia rozwoju zawodowego dla młodych pozostających poza rynkiem pracy i systemem edukacji „Youth Empowered – Możesz więcej niż myślisz”
  • ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet „Sukces To JA”.

 

Katarzyna Borucka Coca-Cola HBC Polska
– Zrównoważony rozwój to nieodłączny element kultury biznesowej Coca‑Cola, które mają wpływ na nasze decyzje i długoterminowe inwestycje. Nasze podejście opiera się na trzech kluczowych filarach: wspieraniu społeczności, w których działamy, minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko naturalne oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez m.in. wprowadzanie innowacji produktowych o obniżonej lub zerowej kaloryczności. - mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych z Coca‑Cola HBC Polska.

Wielki udział w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska czy programów społecznych mają nasi pracownicy. Ich pomysły przekładają się na konkretne oszczędności, np. wody w procesie produkcyjnym. Blisko 40% naszych pracowników z wielkim zaangażowaniem co roku angażuje się w program wolontariacki, realizując przy wsparciu grantów firmy wiele projektów na rzecz społeczności, w których działają na co dzień – dodaje.

Kwestie związane z ograniczeniem oddziaływania na środowisko naturalne to bardzo ważny aspekt dla firm systemu Coca‑Cola. Cele, które firmy realizują na poziomie lokalnym, wspierając realizację globalnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które Grupa zamierza zrealizować do roku 2020, m. in. dotyczących czerpania 40% energii ze źródeł odnawialnych lub „czystej energii”, czy odzyskiwania średnio co najmniej 40% opakowań wprowadzanych na rynek .

W XVI edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego premiera miała miejsce podczas Targów CSR, które odbyły się 12 kwietnia w Warszawie, opisano 1190 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym raporcie. Dobre praktyki wdrażane są w blisko 200 firmach działających w Polsce – zarówno dużych korporacjach, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Raport dostępny pod linkiem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/